RadioMedia: media-ala tarvitsee esitettyä merkittävämpää tukea

Hallitus esitteli eilen neljännessä lisätalousarviossaan ehdotuksensa medioille kohdistettavasta tuesta koronaviruspandemian aiheuttamien taloushaasteiden selättämiseksi. Esityksen mukaan journalismia tuetaan 5 miljoonalla eurolla ja STT:tä 2,5 miljoonalla eurolla.

Radioala kiittää päätöstä tukea media-alaa, mutta pitää ehdotettua tukea määrältään riittämättömänä.

Mainonta on kaupallisen radion ainoa tulonlähde, minkä vuoksi mediamyyntitulojen tippuminen vaikuttaa suoraan radioyritysten toimintakykyyn. Mediamyyntitulojen arvioidaan vähenevän koko media-alalla huhti-kesäkuussa noin 50 prosenttia. Osassa paikallisradioita mediamyyntitulot tippuvat huomattavasti tätä enemmän.   
 
Ilman tarpeeksi suurta ja nopeaa ulkopuolista tukea vaarana on paikallisradiotoiminnan loppuminen kokonaan joiltain alueilta ja monipuolisen mediatarjonnan rapautuminen. Tilanne on tällä hetkellä monissa radioyrityksissä kriittinen. Riittävä tuki pitäisi saada mediayhtiöiden käyttöön välittömästi.

Radiolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa – tiedonvälittäjänä ja viihdyttäjänä, ja sitä ei tulisi vaarantaa. Hallituksen mediatuen tulisi kohdistua yhdenvertaisesti koko mediatoimialalle ja perustua kilpailuneutraaleihin taloudellisiin kriteereihin. Tuen kohdistaminen uusiin hankkeisiin tai projekteihin ei ole kannatettavaa. Tavoitteena tulee olla toimintakyvyn ylläpitäminen.

Radiomedia ja Medialiitto ovat jo aikaisemmin esittäneet päätoimittajavastuullisille mediayrityksille myönnettävää mediamyyntitulojen menetyksiä kompensoimaa tukea. Radiomedia toivoo, että mediatukea koskevan hallituksen esityksen valmistelua jatketaan yhteistyössä alan kanssa.

Lisätietoja: Johanna Halkola, johtava asiantuntija, johanna.halkola@radiomedia.fi, p. 050 377 98 36