RadioMedia ja Teosto sopimukseen sisältöjen jakelusta radioiden on demand -palveluissa

Edunvalvonta
18.1.2017

RadioMedia ja Teosto ovat sopineet radioiden on demand -palveluiden musiikinkäyttöä ja musiikinkäyttökorvauksia koskevista yksityiskohdista FM-lähetyssopimusta täydentävällä liitteellä.

Allekirjoitettu ja Teostoon palautettu sopimusliite antaa ensi kertaa radioasemille oikeuden lisätä ohjelmasisältöjä myös radioaseman omilla verkkosivuilla oleviin on demand -palveluihin. Lisäksi radio-ohjelmien tallenteita voi kuunnella radiot.fi-palvelussa.

Uusille radioasemille tehtäviä FM-lähetyssopimuksia on päivitetty niin, että on demand -palveluita koskevat ehdot ovat mukana FM-lähetyssopimuksessa. Uudet radioasemat saavat siis oikeuden on demand -palveluihin suoraan osana FM-lähetyssopimusta.

Ei erillistä minimikorvausta eikä raportointia

On demand -palveluihin liittyvä liikevaihto ilmoitetaan Teostolle ja musiikinkäyttökorvaus lasketaan liikevaihdosta samalla korvausprosentilla, kuin FM- ja simulcasting-lähetyksen korvaus. Palveluilla ei kuitenkaan ole erillistä minimilaskutusta, vaan radiohinnaston minimihinnat sisältävät myös on demand -palvelut. Radiot siis maksavat on demand -palveluiden käytöstä musiikinesityskorvausta vain, jos palvelut tuottavat radiolle lisätuloja.

Radioiden ei toistaiseksi myöskään tarvitse raportoida Teostolle on demand -palveluiden sisältöjen musiikki- ja käyttötietoja.

On demand -palveluihin lisättävien ohjelmien tulee olla radion toimituksellisella vastuulla tehtyä tai tuotettua audiosisältöä. Palveluissa voi olla tarjolla myös sellaista ohjelmasisältöä, jota ei ole lähetetty FM-ohjelmavirrassa, kunhan se ei kuitenkaan ole itsenäistä musiikkisisältöä tai audiovisuaalista sisältöä, kuten esimerkiksi videoita.

Lisätietoja FM-lähetyssopimuksesta ja on demand -palveluita koskevasta liitteestä saat Teostosta ja RadioMediasta.

Teosto, tuotepäällikkö Päivi Väisänen, p. 09 68 101 251 / 040 7462086,  paivi.vaisanen@teosto.fi            

RadioMedia, edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola, p. 050 377 98 36,  johanna.halkola@radiomedia.fi