RadioMedia ei näe tarvetta kohtuullista korvausta koskevalle erityissäännökselle

RadiaMedia on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon tekijänoikeuden luovutussopimusten kohtuullistamisesta. RadioMedia ei näe tarvetta uudelle erityissäännökselle.

RadioMedian mielestä lisäsääntelyn edellytyksenä tulee olla luotettavaan selvitykseen perustuva tieto sääntelyn tarpeesta. Tehdyt selvitykset, tutkimukset tai oikeuskäytäntö eivät tue lisäsääntelyn tarvetta, eivätkä anna näyttöä yleisestä kohtuuttomuudesta tekijänoikeuksien luovutusta koskevien sopimusten kohdalla. RadioMedia pitää huolestuttavana tilannetta, jossa lainsäädäntöä valmistellaan yksittäisten intressiryhmien näkökulmasta ilman lainsäädäntövalmistelulta vaadittavaa laajamittaista ja monipuolista
selvitystä.

Esitys heikentäisi oikeusvarmuutta ja sopimusvapautta. Liitto pitää isona puutteena yritysvaikutusten arvioinnin puuttumista esityksestä kokonaan. 

Koko lausunto on luettavissa täältä.

Lisätietoja: edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola, puh. 050 377 98 36.