Radiomainonnan aikarajat poistuvat, laki voimaan 1.6.

Edunvalvonta
15.1.2018

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta astuu voimaan 1.6.2018. Uusi laki poistaa mm. radiomainonnan aikarajoitteet.

14.12.2017 tiedotetta päivitetty tiedolla voimaantuloajankohdastaLaki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta hyväksyttiin joulukuussa. Lain tarkka voimaantuloajankohta on nyt vahvistettu. Muutokset astuvat voimaan puolen vuoden siirtymäajan jälkeen, 1.6.2018. Samalla tietoyhteiskuntakaaren nimi muuttuu laiksi sähköisen viestinnän palveluista. Radiotoiminnalle tämä tarkoittaa seuraavia muutoksia: Rajoite, jonka mukaan radiomainontaa saa olla enintään 20% vuorokautisesta lähetysajasta, poistuu. Tämän jälkeen radiomainonnan määrään ei kohdistu rajoituksia. Säännös mainonnan erottamisesta säilyy ennallaan: mainokset on erotettava ohjelmista äänitunnuksella tai muulla selkeällä tavalla.  Radiotoiminnasta maksettavat valvontamaksut alenevat 25% ja ovat jatkossa:• valtakunnallisessa radiotoiminnassa 6 000 euroa (ennen 8 000 euroa)• alueellisessa ja paikallisessa radiotoiminnassa 600 euroa (ennen 800 euroa)• vain televisioverkossa radiotoimintaa harjoitettaessa 6 000 euroa kutakin toimiluvan mukaista radio-ohjelmistoa kohden.  Radion ohjelmistoluvan myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiin tulee lisäyksiä koskien rahapelien markkinointikieltoa ja rikoslaissa tarkoitettua kiihottamista kansanryhmää vastaan. Kun taajuuksista ei ole niukkuutta, ohjelmistoluvan myöntää Viestintävirasto. Viestintäviraston tulee myöntää ohjelmistolupa, ellei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija rikkoo tietoyhteiskuntakaarta tai syyllistyy rikoslaissa tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Ohjelmistolupa voidaan vastaavasti peruuttaa, jos ohjelmistoluvan haltija toistuvasti ja vakavasti rikkoo tietoyhteiskuntakaarta, toimilupaehtoja tai rahapelien markkinointikieltoa taikka syyllistyy rikoslaissa tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.  Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote lainmuutoksesta: https://www.lvm.fi/-/media-ja-telealan-toimintaedellytyksiin-parannuksia…

Lisätiedot:

Pia Huhdanmäki

RadioMedia, edunvalvonta

puhelin 0400 970 413

e-mail pia.huhdanmaki@radiomedia.fi