Radioilla mahdollisuus hakea kustannustukea

Edunvalvonta
16.6.2020

Hallitus antoi kesäkuun 5. päivänä esityksen yritykselle myönnettävästä toimialasta riippumattomasta kustannustuesta. Esityksen perusteella on oletettavaa, että suuri osa radioyhtiöistä on oikeutettuja tukeen. Tuen saannin edellytyksenä on, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. 

Hallituksen kustannustuki korvaisi yrityksen kiinteitä kuluja ja palkkakustannuksia ja se maksettaisiin kahdelta kuukaudelta kertasuorituksena.

Esityksessä tuen saannille ehdotetaan seuraavia ehtoja:

  • Kustannustukea voisi saada enintään 500 000 euroa. Aiempi linjaus oli enintään 200 000 euroa. Tukea, jonka laskennallinen suuruus on alle 2 000 euroa kuukaudessa, ei maksettaisi.
  • Toimialan myynti on laskenut huhtikuussa 2020 vähintään 10 % vertailuajankohtaan nähden. Käytännössä radiotoimiala täyttää tämän edellytyksen.
  • Yrityksen oma liikevaihto oli huhti-toukokuussa 2020 oli vähintään 30 % pienempi kuin liikevaihto ajalla 1.3.-30.6.2019. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
  • Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.
  • Tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.
  • Kustannustukea voisi hakea vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Nämä tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennettäisiin 70 prosenttia. 

 
Kustannustukeen on ehdotettu vuoden 2020 neljännessä lisätalousarvioesityksessä yhteensä 300 miljoonaa euroa.

Eduskunta käsittelee esitystä pikaisesti ja lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Käytännössä tukea pääsisi hakemaan Valtionkonttorilta kesän aikana. Valtiokonttori tiedottaa yrityksille erikseen haun alkamisesta.

Hallituksen esitys löytyy täältä

Lisätietoja:
Johanna Halkola, johtava asiantuntija, RadioMedia, 050 3779836, johanna.halkola@radiomedia.fi