Radioala vaatii ripeää muutosta vaaratiedotejärjestelmään

Uusi vaaratiedotejärjestelmä on kesän aikana aiheuttanut harmia radion kuuntelijoille ja radioyhtiöille. Vaaratiedotteita on annettu runsaslukuisesti, myös lainvastaisissa tilanteissa.

– Pienistä uhkista tiedottamiseen ei voida käyttää massiivista vaaratiedotejärjestelmää. Vaaratiedotetta ei tule antaa esimerkiksi veden pienten bakteeripitoisuuksien vuoksi. Tällainen toiminta rapauttaa koko vaaratiedotejärjestelmän. Riskinä on vaaratiedotteiden inflaatio, toteaa RadioMedian edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola.

Vaaratiedotejärjestelmän ongelmana on vastuuministeriön puuttuminen. Vaaratiedotteita ovat toimivaltaisia antamaan kaikki ministeriöt sekä useat virastot ja laitokset.

– Kokonaisuudessaan järjestelmä ei kuulu minkään ministeriön vastuulle, mikä on perustavanlaatuinen ongelma. Tämä vaikeuttaa olennaisesti ongelmien korjaamista, korostaa Halkola.

Ei-toivottava tilanne on jatkunut jo kesäkuun alusta lähtien. Radioala vaatii viranomaisten pikaista kouluttamista.

– Nopein tapa muutosten aikaansaamiseksi on kouluttaa viranomaiset käyttämään järjestelmää oikein. Koulutukseen on panostettava, sillä tilanne ei voi jatkua enää näin, toteaa Halkola.

Lain mukaan vaaratiedote voidaan antaa vain, jos se on välttämätöntä hengen- tai terveysvaaran tai mittavan omaisuusvahingon vuoksi. Vaaratiedotelakia valmisteltaessa vaaratiedotteiden vuosittaisen määrän arvioitiin jäävän kymmeneen. Todellisuudessa vaaratiedotteita on kesä- ja heinäkuun aikana annettu kaksi kertaa enemmän kuin koko vuoden aikana arvioitiin annettavan. 

Lisätietoja Johanna Halkola, edunvalvontapäällikkö, RadioMedia ry, puh. 050 377 98 36, johanna.halkola@radiomedia.fi

RadioMedia ry on yksityisen radioalan kattojärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki Suomen kaupallista radiotoimintaa harjoittavat yhtiöt.