Radio kasvatti markkinaosuuttaan – mediamainonta väheni 2013

Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2013 yhteensä 1206,2 miljoonaa euroa, mikä on 8,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot perustuvat Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallup Oy:ltä tilaamaan tutkimukseen.

Mainontaan käytetty euromäärä laski vuonna 2013 lähes kaikissa mediaryhmissä. Kasvua oli vain verkossa (6,8 %) ja elokuvissa (33,3 %). 

Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta vuonna 2013 oli yhteensä 49,5 %. 

Laskua rahallisessa panostuksessa painettuun mediamainontaan oli tapahtunut 15,9 %. Osuuden laskuun vaikutti jonkin verran painettujen hakemistojen poistuminen tilastosta. 

Painettuun sanomalehtimainontaan käytettiin rahaa 15,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupunki- ja noutolehdissä mainontaan käytetty euromäärä laski 15,2 %. Sanoma- ja kaupunkilehtimainonnan osuus painetusta mediamainonnasta oli 40,2 %.

Aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 9,3 %. Laskua rahallisessa panostuksessa oli tapahtunut 16,8 % edellisvuoteen verrattuna. Aikakauslehtiryhmän yleisölehtien mainostulot laskivat 13,3 % ja asiakaslehtien 7,4 %. Ammatti- ja järjestölehtien mainostulot laskivat puolestaan peräti 24 %.

Ulko- ja liikennemainonta laski 3,7 %, ja sen osuus oli 3,5 %.

Sähköisen mainonnan osuus koko mediamainonnan määrästä vuonna 2013 oli 47,1 %.

Verkkomediamainonnan osuus mediamainonnan määrästä oli 19,7 %. Kasvua rahallisessa panostuksessa verkkomediamainontaan oli tapahtunut 6,8 %. Euromääräistä kasvua tapahtui lähes kaikilla verkon osa-alueilla. Display-mainonta, joka sisältää myös Facebook-mainonnan, kasvoi 13,4 %. Hakusanamainonta kasvoi 5,5 %, ja mainontaan käytetty euromäärä sähköisissä hakemistoissa kasvoi 2,3 %. Luokiteltu ilmoittelu verkossa sen sijaan väheni 8,3 %.

Televisiomainontaan käytetty euromäärä laski 1,9 %. Televisiomainonnan osuus koko mediamainonnasta oli 22,8 %. Radiomainonnan eurot laskivat 4,8 %, ja radion osuus mediamainonnasta oli 4,4 %. Elokuvamainonta kasvoi peräti 33,3 %, mutta sen osuus oli edelleen 0,2 % kokonaisuudesta.

Markkinointiviestinnän murros jatkuu

”Markkinointiviestinnän murros jatkui. Mainonta siirtyy printistä verkkoon entistä nopeammalla tahdilla. Sähköisen mainonnan osuus kasvaa ja lähestyy painettua mediaa”, sanoo Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja Birgitta Takala.

Mainonnan muutosprosentti on laskettu vertailukelpoisesta mediavalikoimasta. Sähköisten ja painettujen hakemistojen raportoinnista poistui tiedontoimittajia, joiden luvut on vähennetty vuoden 2012 tilastoinnista. Mediamainonnan kokonaisuus pieneni myös tästä syystä, lisäksi muutos vaikutti mediaryhmien osuusprosentteihin. Myös sanoma- ja aikakauslehtien otosta on tarkennettu yhteistyössä Sanomalehtien Liiton ja Aikakausmedian kanssa.

Lähde: Mainonnan neuvottelukunta