Radio Helsinki vuoden radio, Maria Veitola vuoden ohjelmapäällikkö Musiikki&Mediassa

Radio Helsinki palkittiin vuoden radiona Tampereella järjestetyssä Musiikki & Media Industry Awards 2014 -gaalassa. Radio Helsinki on voittanut palkinnon neljänä vuonna peräkkäin. 

Ra­dio Hel­sin­gin pää­toi­mit­ta­ja­na tam­mi­kuus­sa aloit­ta­nut Ma­ria Vei­to­la pal­kit­tiin Vuo­den oh­jel­ma­pääl­lik­kö­nä. 

Pää­toi­mit­ta­ja Ma­ria Vei­to­la kom­men­toi voit­toa tuo­reel­taan tyy­ty­väi­se­nä: ”O­lem­me teh­neet hem­me­tis­ti töi­tä, jot­ta ra­kas­tet­tu ra­dio pys­tyi­si pys­tys­sä ja et­tä ra­dios­ta tu­li­si jo­ka päi­vä pel­käs­tään lois­ta­vaa oh­jel­maa. Tun­tuu to­del­la hy­väl­tä, et­tä työ­täm­me ar­vos­te­taan”.

Lähde: Radio Helsinki