Radio antaa äänen hiljaisille

Suomessa on yksinäisiä ihmisiä suurkaupungin verran. Ihmisiä, joita kukaan ei kuule. Ihmisiä, jotka kuuluvat tahtomattaan yhteiskunnan hiljaisiin. Heitä on kaikista yhteiskuntaluokista ja nuorista vanhoihin. Radiolla on tärkeä rooli ja pitkä perinne yksinäisten ystävänä. Siksi kaupallinen radiotoimiala haluaa nyt herättää suomalaiset kuuntelemaan, mitä hiljaisilla on sanottavaa. Hiljaiset-kansanliike haastaa kaikki yhdessä etsimään keinoja yksinäisyyden vähentämiseksi.

Paikallisradiot ja kaupallinen radiotoiminta täyttävät Suomessa ensi vuonna 30 vuotta. Lähes saman verran aikaa on kulunut siitä, kun Pekka Sauri ja Teppo Turkki toimittivat Radio Cityllä Yölinja-ohjelmaa, joka tarjosi seuraa ja apua yksinäisille lähes 20 vuotta. Kaupallisen radion kattojärjestö RadioMedia ry:n toimitusjohtajan Stefan Möllerin mukaan Hiljaiset-kampanja on luonnollinen jatkumo radion pitkälle ja vahvalle historialle yksinäisten ystävänä.

– Radio on hyvin henkilökohtainen media. Se on kuin ystävä, jonka kanssa vietetään tutkitusti paljon aikaa. Radio on monelle yksinäiselle ainoa seuralainen, joka on läsnä sekä huonoina että hyvinä hetkinä, sanoo Stefan Möller.

Nyt käynnistyvä Hiljaiset on kampanja ja kansanliike, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä Suomesta. Se, miten kaikki käytännössä tapahtuu selviää ajan kuluessa, ilmiön kasvaessa ja ihmisten jakaessa toiveitaan. Vastauksia ei vielä ole olemassa, eikä niitä anneta ylhäältä käsin. Muutoksen synnyttävään liikkeeseen tarvitaan kaikkien suomalaisten panosta. 

Hiljaiset-kampanjan isälle, yrittäjä Sami Kuuselalle yksinäisyys tuli lapsena tutuksi. Omakohtaisten kokemusten kautta syntynyt ajatus jalostui lopulta nyt käynnistyväksi kansanliikkeeksi.

– Olen ihmeissäni ja innoissani, että pian 3,7 miljoonaa ihmistä kuulee tästä tärkeästä ja monia koskettavasta aiheesta. Pienestäkin ajatuksesta voi kasvaa ihmeellinen juttu, Kuusela toteaa.

Ensivaiheessa Hiljaiset-kampanjan ympärille avataan netti- ja facebook-sivustot, joiden avulla kerätään ajatuksia, ehdotuksia ja toiveita siitä, miten yksinäisyyttä voidaan vähentää Suomesta. Toukokuussa 2015 julkaistaan yhteisestä ideoinnista ja auttamisen halusta syntynyt malli. Toiveena on, että palvelu muuttuu ilmiöksi jääden elämään kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinona.

Yksinäisyys Suomessa

Yksinäisyys on subjektiivinen tunne ja sitä esiintyy kaikissa ikä- ja yhteiskuntaluokissa. Erityisesti nuorten keskuudessa syrjäytyminen on huomattavasti suurempaa kuin muissa ikäryhmissä, ja jopa 20% kokee jossakin vaiheessa lapsuutta tai nuoruuttaan itsensä yksinäiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2013 teettämän tutkimuksen mukaan noin 500 000 suomalaisista tuntee yksinäisyyttä.

Professori Juho Saari on tutkinut pitkään yksinäisyyttä. Saaren mukaan yksinäisyys ei tutkimusten mukaan ole viime vuosina kasvanut merkittävästi, mutta siihen kiinnitetään nykyisin enemmän huomiota.

– Syynä tähän on se, että yksinäisyydestä aiheutuvat terveys- ja hyvinvointivajeet ymmärretään nykyisin. Kyseessä vakava yhteiskunnallinen ongelma, josta aiheutuvat inhimilliset kärsimykset syövät suomalaisten elämänlaatua ja -halua, Saari kertoo.

Hiljaiset-kampanjan nettisivuille tästä: www.hiljaiset.fi
Hiljaiset facebook-sivut: www.facebook.com/hiljaiset

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, RadioMedia
Stefan Möller, p. 0400 508 877, stefan.moller@radiomedia.fi 

Yrittäjä, Hupparihörö
Sami Kuusela, p. 044 3234323,  sami@hupparihorho.fi