Radio aloitti vuoden vahvasti

Mediamainonta 1/2014: Mediamainonnan kehitys jatkuu laskusuuntaisena, sillä tammikuussa  mainonnan määrä laski 6,3 % vuoden 2013 tammikuuhun verrattuna. Radio aloittaa vuoden vahvalla 12 % kasvulla. Positiivista kehitystä on edelleen viime vuoden tapaan myös verkko- ja elokuvamainonnassa.  Printtimainonnan lasku näyttää jatkuvan ja myös TV mainonnan määrä väheni reilut 6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: TNS Mainonnan muutosmittari 1/2014