Ra­dio ak­ti­voi ikäih­mi­siä liik­ku­maan

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan pilottitutkimuksessa selvitettiin, voiko radiovälitteinen liikuntaohjaus kannustaa ikäihmisiä liikkumaan.

Liikunta-aktiivisuuden seurantaan on tarjolla jos jonkinlaista sovellusta ja aktiivisuusmittaria. Myös internetistä löytyy omatoimisen harjoittelun tueksi liikuntaohjeita ja videoita. Monet sovellukset jäävät kuitenkin etäisiksi arjen rutiineista tai ne eivät lainkaan tavoita iäkkäämpää väestöä.

– Terveyden edistämiseen tarvitaan uutta digitaalista teknologiaa, joka tuo palveluita ihmisten lähelle. Toisaalta hyödyntämätöntä käyttöpotentiaalia on myös olemassa olevilla ratkaisuilla, muistuttaa professori Pekka Neittaanmäki.

Lii­kun­ta­tuo­kiot ovat ter­ve­tul­lut oh­jel­ma­si­säl­tö ra­dioon

Radiota on perinteisesti käytetty terveysaiheisiin tietoiskuihin ja valistuskampanjoihin, mutta ei juuri kuuntelijoiden aktivoimiseen lähetyksen aikana. Kokemukset radiovälitteisen liikuntaohjauksen hyväksyttävyydestä olivat rohkaisevia.

Radion ehdottomia vahvuuksia ovat edullisuus, tuttuus ja matala kynnys osallistumiselle. Valtaosa kuuntelijoiden palautteesta oli myönteistä. Liikuntatuokiot koettiin innostaviksi ja aktivoiviksi.
Ohjelmasarjalle toivottiin jatkuvuutta, yksittäisten liikuntahetkien pidempää kestoa ja toistamista useamman kerran päivässä. Osa palautetta antaneista mainitsi, että ilman radion liikuntatuokioita ei tulisi kotona yksin jumpattua.

– Kuuntelijat kertoivat, miten vaivatonta on, kun jumpan voi tehdä kotona, vaikka yöpaidassa.

Hyvää palautetta ohjelmasta saatiin myös esimerkiksi omaishoitajilta, jotka eivät puolison voinnin vuoksi voineet lähteä kotoa, mutta jumppa tarjosi piristävän aloituksen aamuun, kertoo tutkimusta koordinoinut Karoliina Kaasalainen.

Palautekyselyyn saatiin kuukauden arviointijaksolta 126 vastausta. Enemmistö vastaajista oli naisia (88 %), yli 65-vuotiaita (70 %), liikunnallisesti ennestään aktiivisia (91 %) ja suurin osa kuunteli ohjelmaa kotonaan. Enemmistö (66 %) piti harjoitteita sopivan haastavina.

Radio asettaa ohjaukselle silti omat haasteensa. Yksisuuntaisen viestinnän vuoksi ohjelmasarjat tulee suunnitella siten, että ne sopivat mahdollisimman monelle osallistujalle. Radio soveltuukin ensisijaisesti yleisen liikkumisen edistämiseen ja kannustamiseen. Lyhyillä liikuntatuokioilla ei todennäköisesti saavuteta merkittäviä muutoksia fyysisessä kunnossa, mutta jo vähäisellä fyysisen aktiivisuuden lisääntymisellä ja paikallaanolon tauottamisella on itsessään terveyshyötyjä.

Tutkimus toteutettiin osana Business Finlandin rahoittamaa Watson Health Cloud Finland -hanketta, jossa tutkittiin tekoälyn ja uusien teknologioiden soveltuvuutta Suomalaisen terveysalan kehittämiseen.

Pilottitutkimukseen suunnitellut ohjelmajaksot ovat kuunneltavissa Järviradion verkkosivuilla www.jarviradio.fi.