Ohjeistus nettiradiolähetysten linkittämisestä

Edunvalvonta
25.2.2020

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK on tehnyt yhdessä RadioMedian kanssa ohjeen nettiradiolähetyksien linkittämisestä. Käytännössä kyse on tilanteista, joissa nettiradiolähetyksiä jaetaan muualla kuin radion omissa palveluissa.

EU-oikeuskäytännön mukaan vapaasti netissä saatavilla olevaan lailliseen sisältöön saadaan linkittää. Sen sijaan, jos linkittäminen on nimenomaisesti kielletty sopimusehdoin, linkittäminen ei ole sallittu.

Käytännössä radioyhtiö voi siten halutessaan asettaa rajoituksia lähetystensä käytölle internetissä ilmoittamalla siitä nettisivuillaan. Tällöin TTVK voi radioyhtiön niin halutessa myös tehokkaasti puuttua luvattomaan linkittämiseen. Jos radioyhtiö taas haluaa antaa luvan linkittämiseen, sen on otettava huomioon myös musiikkisisältöön liittyvät oikeudet ja niitä koskevan lisenssin maantieteellinen kattavuus.

RadioMedia on TTVK:n jäsen.