Nettiradion striimi kannattaa suojata kehyslinkit estävällä teknisellä suojakeinolla

Edunvalvonta
30.3.2021

Euroopan unionin tuomioistuimen antaman kuvataideteosten linkittämiseen liittyvän uuden tuomion mukaisesti RadioMedia muuttaa ohjeistuistaan koskien nettiradiolähetysten linkittämistä. Aiemman ohjeistuksen mukaan luvattoman striimin linkittämisen estämiseksi radiolähetyksen sisältö sekä radiosignaali on suositeltavaa suojata linkittämisen kieltävin käyttöehdoin. Uuden ratkaisun perusteella on käyttöehdoissa olevan lausekkeen lisäksi suositeltavaa ottaa käyttöön framingin eli kehyslinkittämisen estäviä teknisiä suojakeinoja.

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) antoi 9.3.2020 tuomion asiassa C-392/19, VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz (”SPK”). Ratkaisussa arvioitiin linkittämistä kuvataiteen alalla ja erityisesti framingia eli kehystekniikkaa, jossa käyttäjä ei siirry linkin kautta toiselle sivustolle, vaan toisen sivuston sisältö avautuu omassa kehyksessään linkittäjän sivulle. Kiistanalainen kysymys oli, tarvitaanko framingiin oikeudenhaltijan lupaa.

EUT katsoi, että oikeudenhaltija pystyy rajoittamaan linkittämistä, mutta oikeusvarmuuden ja Internetin toimivuuden vuoksi sen tulee tapahtua teknisiä keinoja hyödyntäen. Radiotoimijoiden osalta tämä tarkoittaa käytännössä, että linkittäminen tulee kieltää käyttöehdoissa ja framing tulee estää käyttämällä sen estäviä teknisiä suojakeinoja, käytännössä framingin estävää tietokonekoodia. Tapauksen perusteella pelkät käyttäehdot eivät riitä estämään luvatonta kehyslinkittämistä.

Lisätiedot: Anna Paimela, p. 040 164 8626, anna.paimela@radiomedia.fi