Näin saatiin FM-radio lain edellyttämäksi varusteeksi uusiin autoihin Suomessa

Artikkelit
31.3.2021

#radioelämää-juttusarja, maaliskuu 2021, teksti: Stefan Möller

Minulta on usein kysytty, mitä edunvalvonta on ja miten sitä tehdään. Asiaa on ehkä helpointa selventää käytännön tapauksen kautta. Kerron tässä, miten edunvalvonnalla turvattiin suomalaisen radion asemaa autoissa vuosina 2018 – 2020.

Olen Radiomedian toimitusjohtajuuden ohella toiminut myös vuodesta 2012 lähtien Euroopan kaupallisten radioiden etuja valvovan järjestön AER:n presidenttinä. Alkuvuonna 2018 matkustimme juuri RadioMedian edunvalvontapäällikkönä aloittaneen Taina Rothin kanssa AER:n kokoukseen Brysseliin.  

Kokouksessa puhuttiin EU:n telepakettidirektiiviluonnoksesta eli ns. EECC-direktiivistä. Kyseinen direktiivi on printattuna 179 sivua pitkä. Ohimennen kokouksessa käsiteltiin yhtä direktiivin artiklaa, jonka mukaan, jos EU:n alueella hankittavassa uudessa autossa on radio, sen pitää olla digitaalinen DAB-radio. Ei siis FM-radio, joka Suomessa on käytössä vaan DAB-radio, jonka teknologiaa Suomessa ei käytetä.

Muut eurooppalaiset eivät asiaa olleet huomanneet valtavassa lainsäädäntöpaketissa, mutta vastikään tehtävässään aloittanut Taina kiinnitti huomiota asiaan. Hänelle olivat jääneet mieleen keskustelut toimialan edustajien kanssa ja autokuuntelun merkitys suomalaiselle kaupalliselle radiolle: kolmasosa radion kuuntelusta Suomessa tapahtuu autoissa. Jos säädetään, että jos EU:n alueella hankittavassa uudessa autossa on radio, sen pitää olla DAB-radio niin mitä tapahtuu radion kuuntelulle Suomessa, kun täällä käytetään FM-teknologiaa? Radion kautta kansalaisille jaetaan autossa vaaratiedotteita. FM-radio on siis myös turvallisuusväline, joka toimii silloin, kun internet- ja mobiiliverkot eivät toimi. Mitä tälle tapahtuisi, jos autoissa onkin DAB-radio, joka ei Suomessa toimi?

Kun kokouksen jälkeen aloimme puimaan asiaa yhdessä toimialan kanssa kävi selväksi, että tästä tulisi seuraavien vuosien yksi RadioMedian edunvalvonnan päähankkeista Suomessa. Mielestämme oli myös riskinä, että jos lailla ei turvata kansallisen radion asemaa suomalaisten autoissa, niin koko audion autokäyttö luisuu kansainvälisille alustajäteille.

Lopullinen EU-parlamentin hyväksyntä direktiiville saatiin joulukuussa 2018. Direktiiviin jäi onneksi kansallista liikkumavaraa siten, että kansallisesti oli mahdollista säätää myös radion analogisesta eli käytännössä FM-vastaanotosta DAB-vastaanoton rinnalla. Alkoi ahkera asiasta tiedottaminen ja sidosryhmien kontaktointi Suomessa. Vuoden 2019 alkupuolella tapasimme poliitikkoja, virkamiehiä ja muita sidosryhmiä. Huhtikuussa 2019 järjestettiin myös eduskuntavaalit ja kesäkuussa Suomi sai uuden hallituksen ja tietenkin uuden liikenne- ja viestintäministerin Sanna Marinin.

Johanna Halkola palasi vanhempainvapaalta RadioMedian edunvalvontaan kesän jälkeen 2019 Tainan siirtyessä hoitamaan RadioMedian viestintäasioita. Saimme Yleisradion ja Medialiiton mukaan asiaa koskevaan julkilausumaan, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa. Saimme asiallemme hyvin näkyvyyttä. Loka-marraskuussa 2019 olimme asian kanssa esillä kaikissa valta- ja pienemmissäkin medioissa. Olin haastateltavana MTV:n aamulähetyksessä ja MTV Uutiset otsikoi asian: ”Sulaa hulluutta – EU-direktiivi uhkaa hiljentää suomalaisautoilijoiden radiokanavat”. RadioMedia myös kävi tapaamassa virkamiehiä ja poliitikkoja, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kanssa tehtiin yhdessä podcastikin.

Joulukuussa 2019 Rinteen hallituksen kaaduttua Marin siirtyi pääministeriksi ja Timo Harakasta tuli uusi liikenne- ja viestintäministeri. Tammikuussa 2020 annettuun hallituksen esitysluonnokseen FM-radio ei päässyt auton varustelistalle. Ministeriössä ajateltiin, että markkinat ratkaisisivat asian ja kuluttajat vaatisivat FM-radion autoihin. Olimme saaneet asialle niin hyvin näkyvyyttä, että esitysluonnokseen annetut lausunnot kuitenkin puolsivat FM-radiota varusteena autoissa ja lopulliseen kesäkuun 2020 hallituksen esitykseen FM-radio päätyi varustelistalle.

Lakipaketti sähköisen viestinnän palvelulain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista hyväksyttiin eduskunnassa ja se tuli voimaan 21.12.2020. Osana pakettia ajoneuvolakiin säädettiin Suomessa ensimmäisenä maana Euroopassa, että jos uudessa henkilöautossa on asennettu autoradiovastaanotin, vastaanottimella tulee voida vastaanottaa myös analogisia radiolähetyksiä. Vuoden 2018 alun AER:n kokouksesta lain voimaansaattamiseen meni siis melkein kolme vuotta. Yleisesti voikin sanoa, että edunvalvonta ei ole mikään pikamatka vaan pikemminkin maratoni.