Mediayritysten kilpailuasemaa verkkoalustoilla on syytä vahvistaa

Edunvalvonta
16.12.2020

Euroopan komission digitaalisia markkinoita ja palveluita koskeva lakiesitys on odotettu avaus kohti toimivampaa digitaalista toimintaympäristöä. Medialiitto pitää tärkeänä, että lainsäädännöllä vahvistetaan mediayritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä verkkoalustoilla.  

EU-komission 15.12.2020 julkaisema lainsäädäntöpaketti koostuu kahdesta lakiesityksestä. Digitaalisia palveluita (Digital Services Act) koskevan lainsäädäntöesityksen tavoitteena on uudistaa vastuusääntelyä digitaalisessa ympäristössä erityisesti lisäämällä verkkoalustojen vastuuta. Medialiiton mielestä lähtökohta on hyvä. 

“Turvallisen digitaalisen toimintaympäristön luominen edellyttää, että kaikki kantavat vastuunsa laittoman sisällön torjumiseksi verkkoalustoilta. Voimassa oleva vastuusääntelymme on parikymmentä vuotta vanhaa. Tänä aikana digitaalinen ympäristö on muuttunut radikaalisti, minkä vuoksi verkkoalustojen vastuusääntelyä on syytä uudistaa kokonaisvaltaisesti”, sanoo RadioMedian ja Medialiiton johtava asiantuntija Johanna Halkola.

Digitaalisia markkinoita (Digital Markets Act) koskevan esityksen tarkoituksena on parantaa eurooppalaisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja tasapuolisen kilpailun edellytyksiä. Esitys koskee noin kymmentä erittäin suurta portinvartijana toimivaa verkkoalustaa, etunenässä Googlea ja Facebookia. Portinvartija-alustoille asetetaan uusia toimintavelvollisuuksia sekä kielletään tiettyjä markkinan toimivuutta haittaavia toimia.  

”Lainsäädännön tavoitteena tulee olla luotettavien mediasisältöjen saatavuuden vahvistaminen digitaalisilla markkinoilla. Tavoite on keskeinen monimuotoisen median toimintaedellytysten turvaamiseksi”, Halkola korostaa. 

Media-alan kannalta keskeisiä esityksiä ovat muun muassa datan saatavuuden parantaminen ja portinvartija-alustojen toiminnan läpinäkyvyyttä lisäävät velvoitteet.  

”Portinvartija-alustojen velvollisuus jakaa dataa mediayrityksille on olennaista digitaalisen mainonnan mahdollistamiseksi, mikä on merkittävä ansaintamuoto mediayrityksille. Datan tehokas hyödyntäminen ja sen saatavuuden parantaminen ovat edellytys myös muun muassa toiminnan kehittämiseksi.” 

Verkkoalustojen viranomaisvalvonnan kehittäminen sekä viranomaisten tiedonsaannin parantaminen erityisesti portinvartija-alustojen toiminnasta on keskeistä lainsäädännön toimivuudelle.  

”Globaalin toimintaympäristön valvominen vaatii viranomaisvalvonnan keskittämistä EU-tasolle. Yhtä olennaista on säätää myös riittävistä ja tehokkaista sanktioista, mikäli asetettuja toimintavelvollisuuksia ei noudateta”, Halkola toteaa. 

Lisätietoja:
Johanna Halkola, RadioMedian ja Medialiiton johtava asiantuntija,

p. 050 377 9836, johanna.halkola@radiomedia.fi