Mediatuki lausunnolla, työryhmä valmistelemaan tukikriteereitä

Edunvalvonta
16.6.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on tukea mediatuen jatkovalmistelua. Työryhmän on tarkoitus osallistua tukikriteereiden valmisteluun, joiden perusteella jaettaisiin hallituksen lisätalousarviossa esittämä viiden miljoonan euron mediatuki. Samalla ministeriö pyytää kirjallisia lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetusluonnoksesta journalistisen sisällön edistämiseen.  

Ministeriö on pyytänyt ehdotuksia työryhmän jäsenistä. RadioMedia esittää työryhmään Johanna Halkolaa. Työryhmässä on tarkoitus olla 5-8 edustajaa.  

Ministeriön mukaan työryhmän tehtävänä olisi auttaa tekemään ehdotusta myös mahdollisesta pysyvästä mediatukijärjestelmästä, josta hallituksen on tarkoitus neuvotella syksyllä. 

Lausunnolla olevalla valtioneuvoston asetuksella journalistisen sisällön edistämiseen säädetään tuen myöntämisen kriteereistä, joiden valmisteluun asetettavan työryhmän on määrä osallistua. Tuen jakamiseksi ehdotetaan riippumattoman mediatukilautakunnan nimeämistä, joka koostuisi journalismin ja mediatalouden asiantuntijoista.  

Mediayritykset voisivat hakea sekä kustannustukea että mediatukea. Yrityksen aiemmin saama tuki vähennettäisiin mediatuen määrästä.  

RadioMedia antaa kirjalliset lausuntonsa Liikenne- ja viestintäministeriölle 27.7.2020 mennessä. Mediatuki tulisi haettavaksi syksyllä. 

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 15.6.2020 

 
Lisätietoja:

Johanna Halkola, johtava asiantuntija, p. 050 377 98 36