MediaGuru nostaa kotimaiset mediainvestoinnit markkinoinnin keskiöön

Lokakuussa käynnistynyt MediaGuru pyrkii tehostamaan kotimaista mediainvestointia. Hankkeessa tuotettavat sertifikaatit auttavat rekrytoijia tunnistamaan eri mediaryhmien huippuosaajat jo rekrytointivaiheessa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu käynnisti lokakuun alussa hankkeen, joka pyrkii nostamaan mediastrategian markkinoinnin keskiöön. Hankkeen päätavoitteena on päivittää mediamarkkinoinnin parissa työskentelevien henkilöiden ja alalle pyrkivien osaaminen vastaamaan paremmin nykyisiä mediaryhmien standardeja ja vaatimuksia.

Projektipäällikkö Petteri Salorannan mukaan ”MediaGuru – Tuki markkinointitoimialan jatkuvaan oppimiseen ja toimialan osaajapulan ratkaisuun” syntyi tarpeesta. Suomalaiset mediainvestoinnit ovat laskeneet tasaisesti jo useamman vuoden ajan, kun yhä suurempi osa markkinointipanostuksista on siirtynyt globaaleille digijättiläisille.

– Tilanne on huolestuttava. Viime aikoina on julkaistu useampia kannanottoja, joissa Googlen ja Metan kerrotaan suorastaan rohmuavan kaikki mainosinvestoinnit. Kantarin tutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia suomalaisten digimainontaan käyttämistä euroista menee kahdelle digijättiläiselle, hän toteaa.

Mediainvestoinnit ovat mainostuloja, joilla rahoitetaan medioiden toimintaa. Tämän lisäksi myös kuluttajilta saatavat tilausmaksut tuovat liikevaihtoa medioille. Osalle medioista mainosrahoitus on kuitenkin niiden ainoa tulonlähde. Mainosinvestointien pysyminen Suomessa edistäisi siten laadukasta kotimaista journalismia ja loisi samalla uusia työpaikkoja.

MediaGuru tuo osaamisen tähän päivään

Salorannan mukaan markkinoinnilla on valtava vaikutus yhteiskuntaan. Ei pelkästään kuluttajille näkyvien mainosten kautta, mutta myös suurten rahavirtojen ohjaamisen muodossa. Hänestä on sanomattakin selvää, että sillä on merkitystä kenelle ja minne yli miljardin euron kotimaiset mediainvestoinnit kanavoituvat.

Saloranta kertoo, että markkinointialan pysyvä murros on saanut Suomessa aikaan osaamisvajetta, jonka kiriminen vaatii yhä monipuolisempaa ammattitaitoa.

MediaGurun pyrkii tyrmäämään kertyneen osaamisvajeen hyödyntämällä alan viimeisintä pedagogista tietoa ja luomalla mediaryhmäkohtaiset sertifioinnit, jotka kehittävät osaamista ja auttavat tunnistamaan eri mediaryhmien taitajat jo rekrytointivaiheessa.

Hanke käynnistyy kattavalla haastattelukierroksella, jonka aikana tutkijat haastattelevat alan asiantuntijoita, liittojen edustajia, työnantajia, työntekijöitä sekä alalta työttömäksi jääneitä. Haastatteluilla kartoitetaan alojen parhaat käytänteet sekä työelämän osaamistarpeet.

Sertifikaattien kohderyhmä koostuu markkinoinnin osaajista, jotka työskentelevät mediaostamisen tai mediastrategian parissa, opiskelijoista ja alanvaihtajista sekä sellaisista media-alalla työskentelevistä henkilöistä, jotka haluavat päivittää osaamistaan mediasuunnittelun, -periaatteiden ja -matematiikan osalta.

MediaGurun yhteistyökumppaneina toimivat Suomen suurimpien mediaryhmien liitot: Screenforce Finland, RadioMedia, Outdoor Finland, MediaAudit Finland sekä Aikakausmedia. Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.