Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt apurahan RadioMedialle

Edunvalvonta
19.12.2023

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt apurahan RadioMedian ”Mainonnan sääntelyn vaikutukset kotimaiseen mediamarkkinaan” -hankkeelle. Hankkeella pyritään selvittämään, heikentävätkö kansalliset mainonnan rajoitteet kotimaisten toimijoiden kilpailukykyä ja ohjaavatko ne mainostajien investointeja kansainvälisiin medioihin.

Hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa kartoitetaan, millaisia kansallisia mainonnanrajoituksia on tällä hetkellä voimassa ja suunnitteilla. Keskeinen osa tutkimusta on pyrkiä ymmärtämään, miten kuluttajat kokevat nykyiset käytänteet, ja ovatko käytänteet tehokkaita. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten kansalliset mainonnan rajoitukset vaikuttavat mainostajien päätöksiin mediainvestoinneista ja miten rajoitukset vaikuttavat kotimaiseen mediamarkkinaan.

Tulevaisuudessa mainonnan rajoitukset ja lakitekstit voivat lisääntyä, minkä takia on tärkeää ymmärtää laajemmin rajoitusten vaikutuksia. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa viranomaisille tämänhetkisten käytänteiden vaikutuksista sekä antaa mediayhtiöille työkaluja viestintään viranomaisten kanssa.

Kotimainen media, erityisesti tarkemman sääntelyn piirissä olevat lineaarisia TV- ja radiolähetyksiä tarjoavat mediayhtiöt, toivoo tasapuolisia pelisääntöjä, jotta se voisi olla mainostajalle kilpailukykyinen vaihtoehto. Toimiala tiedostaa mainonnan sääntelyn tärkeyden ja tutkii tämän selvityksen ohessa toimivampia ja tehokkaampia keinoja tarjota mainostajalle luotettava mediaympäristö ja kuluttajalle turvallista mainontaa.

Päätöksessään Media-alan tutkimussäätiö kommentoi, että hankkeen tuloksista hyötyvät useat kotimaiset mediat sekä mainostajat pyrkimyksissään vaikuttaa mainonnan kansallisiin rajoitteisiin sekä lisätessään ymmärrystä nykykäytäntöjen vaikutuksista ja tehokkuudesta. Kyseessä on tarpeellinen, käytännönläheinen ja toimialaa laajasti palveleva selvitys. Tuloksista julkaistaan hankkeen päätyttyä sekä laaditaan tiivis tulosraportti, joka julkaistaan myös säätiön verkkosivuilla. Hanke toteutetaan kevään 2024 aikana.

Lisätietoja antaa:
Riina Aho, riina.aho@radiomedia.fi

Lisätietoja: Media-alan tutkimussäätiö

Artikkeliin liitetty henkilö

Riina Aho

Tutkimus- ja kehityspäällikkö 0400 621 134