Markkinointiviestinnän määrä laski viime vuonna 0,6 %

Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Luvut perustuvat Mainonnan Neuvottelukunnan selvitykseen, jonka teki TNS Gallup.

Mediamainonta laski yhteensä 2,9 % vuodesta 2011 ja oli kokonaisuudessaan 1 353 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy mainonta sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, painetuissa ja sähköisissä hakemistoissa sekä ulkomainonta.

Mediamainonnan luvut heijastivat talouden yleistä kehitystä. Verkkomainonta jatkoi kasvuaan, muissa mediaryhmissä mainonta laski. Nämä luvut on julkistettu jo tammikuussa 2013.

Muista markkinointiviestinnän keinoista suoramarkkinoinnin osuus oli suurin: 759 miljoonaa euroa. Suoramarkkinoinnin osuus koko markkinointiviestinnästä oli 22,4 %. Määrä laski edellisvuoteen verrattuna 2 %. Osoitteellisen suoran käyttö väheni, mutta osoitteeton suora kasvoi 7 %.

Mobiilimarkkinointi kasvoi 69 %

Mobiilimarkkinoinnin määrä oli 17 miljoonaa euroa, joka on 69 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kovaa kasvua selittää mobiililaitteiden käytön voimakas lisääntyminen.
Sähköpostimarkkinoinnin määrä oli 13,7 miljoonaa euroa ja se kasvoi 16 %. Telemarkkinoinnin määrä oli 216 miljoonaa euroa ja se laski 5,3 %.

”Laskuun vaikutti varmasti vuoden 2012 lakimuutos, joka rajoittaa matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointia”, kertoo TNS Gallup Oy:n yksikönjohtaja Marja Honkaniemi.

Markkinointiviestinnän suunnittelu kasvoi 4,2 %

Markkinointiviestinnän suunnittelu nousi viime vuonna noin 516 miljoonaan euroon ja kasvoi 4,2 %. Mediatoimistojen myyntikate kasvoi 4,9 %, mainostoimistojen 2,8 %, digitoimistojen 11 %, viestintätoimistojen 5,2 % ja tapahtumatoimistojen 4,3 %.

Markkinointiviestinnän muu tuotanto laski 1,7 %. Mainoselokuvien tuotanto väheni televisiomainonnan hiipumisen sekä elokuvamainonnan voimakkaan laskun seurauksena 9 %.
Aikakaus- ja sanomalehtimainonnan tuotannossa ulkoa ostettavien palveluiden osuus oli kummallakin noin 2 miljoonaa euroa.

Menekinedistäminen kasvoi 2,5 %

Messupanostukset nousivat 202 miljoonaan euroon ja määrä kasvoi 7,6 %. Luku sisältää myös messuosastojen suunnittelun ja tuotannon.

Myymälämateriaalien ja esittelytyön kokonaisuus kasvoi 6,9 % ja oli 108 miljoonaan euroa. Yritysten liike- ja mainoslahjojen ostot pysyivät edellisen vuoden tasolla 149 miljoonassa eurossa. Sponsorointiin panostettiin puolestaan 3 % edellisvuotta vähemmän.

Markkinointiviestinnän määrä – selvitykseen sisältyy mediamainonta sekä markkinointiviestintä ja sen suunnittelu. Markkinointiviestinnän määrästä 40 % on mediamainontaa ja sen osuus kokonaisuudesta on hiljalleen laskenut viime vuosina. Muiden markkinointiviestinnän keinojen sekä markkinointiviestinnän suunnittelun ja tuotannon osuus on 60 %.

Lisätietoja:

TNS Gallup Oy, yksikönjohtaja Marja Honkaniemi, p. (09) 613 500, 040 503 0632
Mainonnan Neuvottelukunta: puheenjohtaja, RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller, p. 0400 508877

Mainonnan Neuvottelukunta (MNK) on mainos- ja markkinointialan järjestöjen epävirallinen yhteistyöfoorumi. Se edistää mainonnan ja markkinointiviestinnän asemaa Suomessa muun muassa tutkimuksen ja tiedottamisen avulla. MNK vastaa myös mainonnan eettisen neuvoston toiminnasta.

MNK:n jäsenet ovat Aikakausmedia, ASML – Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto, IAB Finland, Mainostajien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, MTV Media, Nelonen Media, Outdoor Finland – Suomen Ulkomainosliitto, RadioMedia ja Sanomalehtien Liitto. 

Mainonnan Neuvottelukunta