Maailman radiopäivää vietetään tänään helmikuun 13. päivä – teemana radio ja rauha

Maailman radiopäivä (World Radio Day) on YK:n yleiskokouksen vahvistama kansainvälinen UNESCO:n päivä ja sitä vietetään vuosittain helmikuun 13. päivänä. Maailman radiopäivällä on ollut vuosittain eri teemoja ja tänä vuonna teemana on ”Radio ja rauha”. Maailman radiopäivää vietettiin ensimmäistä kertaa 10 vuotta sitten, vuonna 2013.

Radiolla on vahva rooli ihmisten arjessa ympäri maailmaa ja se muodostaa alustan demokraattiselle keskustelulle. Kansainvälisten raporttien mukaan radio on edelleen yksi luotetuimmista ja käytetyimmistä tiedotusvälineistä maailmassa.

Sota, vastakohtana rauhalle, tarkoittaa aseellista konfliktia maiden tai ryhmien välillä maan sisällä, mutta voi myös muuttua median kertomusten konfliktiksi. Kertomus voi lisätä jännitteitä tai ylläpitää rauhan edellytyksiä tietyssä kontekstissa – esimerkiksi painottaa vaalien karkeaa tai sujuvaa sujumista, paluumuuttajien hylkäämistä tai integroitumista, kansallismielisen intohimon nousua tai lievenemistä jne. Raportoinnissa ja tiedottamisessa suurelle yleisölle radioasemat muokkaavat yleistä mielipidettä ja kehystävät narratiivia, joka voi vaikuttaa kotimaisiin ja kansainvälisiin tilanteisiin ja päätöksentekoprosesseihin.

Radio voi todellakin ruokkia konflikteja, mutta todellisuudessa ammattiradio hillitsee konflikteja ja/tai jännitteitä estäen niiden kärjistymisen tai saamalla aikaan sovinto- ja jälleenrakennusneuvotteluja. Kaukaisten tai välittömien jännitteiden yhteydessä asiaankuuluvat ohjelmat ja riippumaton uutisraportointi luovat pohjan kestävälle demokratialle ja hyvälle hallinnolle keräämällä todisteita siitä, mitä tapahtuu, tiedottamalla siitä kansalaisille puolueettomasti ja tosiasioihin perustuen, selittämällä, mikä on vaakalaudalla ja välittämällä tietoa. vuoropuhelua yhteiskunnan eri ryhmien välillä.

”… koska sodat alkavat ihmisten mielissä, ihmisten mielissä on rakennettava rauhanpuolustus.”

Tästä syystä riippumattoman radion tukeminen on nähtävä olennaisena osana rauhaa ja vakautta. Maailman radiopäivänä 2023 UNESCO korostaa riippumatonta radiota konfliktien ehkäisyn ja rauhanrakentamisen pilarina.

UNESCO:n nettisivuilta löydät lisää tietoa sekä materiaalia World Radio Daysta.