Maailman radiopäivä 13.2.2024: Radio, luotettava tiedonlähde muuttuvassa maailmassa

Tapahtumat
13.2.2024

UNESCO:n Maailman radiopäivä 2024 juhlistaa radion 100-vuotista historiaa tänään helmikuun 13. päivänä. Tämän vuoden teemana on ”radio, luotettava tiedonlähde muuttuvassa maailmassa”. UNESCO:n maailman radiopäivää on juhlittu maailmanlaajuisesti 13.2. vuodesta 2012 lähtien.

Viimeisen sadan vuoden aikana radiosta on tullut kenties ihmisläheisin media, joka tarjoaa uutisia, viihdettä ja koulutusta kaikkialla maailmassa. Se täyttää tarpeemme saada tietoa sekä päivittäisiä päätöksiä varten että hätä- ja kriisitilanteissa. Radio on viime vuosisadan aikana osoittautunut ratkaisevaksi mielipiteen- ja ilmaisunvapautta ylläpitäväksi tiedotusvälineeksi, ja se on usein ainoa kriisin aikana edelleen toimiva viestintäväline.

Tutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että ihmiset luottavat eniten juuri radioon, ja useimmat pitävät sitä luotettavampana kuin televisiota, internetiä, sosiaalista mediaa tai painettuja lehtiä. Radio on saavutettavuuden, välittömyyden ja läheisyyden riemuvoitto, ja sen turvaaminen on meidän kaikkien yhteisten etujemme mukaista.

Uskomme, että kaikkien ihmisten radionkuuntelumahdollisuuden varmistaminen vastaanottotekniikasta (analoginen tai digitaalinen) riippumatta tarkoittaa sekä maanpäällisten verkkojen käyttöä – jotka ovat edelleen maailmanlaajuisesti yleisin verkkotyyppi – että yhtä avoimen ja demokraattisen internetradion edistämistä.

Autot ovat tässä mielessä erityinen kiinnostuksenkohde, sillä ne ovat yksi yleisimmistä radion kuuntelupaikoista. Olipa kyse sitten maanpäällisistä lähetyksistä tai internetistä, autoradioiden tulisi olla mahdollisimman helppoja löytää.

Tieto on julkinen hyödyke ja koko ihmiskunnan yhteinen voimavara. Radiolla on paikkansa tietoekosysteemin digitaalisessa muutoksessa internetin ja digitaalisten alustojen rinnalla. Viestintäteknologioiden kehityksen pitäisi edistää ihmisten oikeutta saada tietoa ja ideoita minkä tahansa median kautta – ei heikentää sitä.

Kehotamme hallituksia, sääntelyviranomaisia, teknologia- ja autoteollisuutta ja kaikkia maailmanlaajuisen radioyhteisön jäseniä turvaamaan radion menestystarinan myös jatkossa; suojaamaan vapaata ja rajoittamatonta pääsyä radion tarjoaman mielipiteiden kirjon ja luotetun tiedon pariin, antamaan radiolle mahdollisuuden auttaa yhteisöjä ja kielivähemmistöjä saamaan tietoa ja osallistumaan demokraattisiin prosesseihin ja varmistamaan, että radio on kaikkien saatavilla heidän taloudellisista resursseistaan tai henkilökohtaisista olosuhteistaan riippumatta.

Ideoita viettää Maailman Radiopäivää UNESCO:n sivuilla

Maailman Radiopäivän visuaaliset materiaalit ladattavissa UNESCO:n sivuilla.