LVM: Kiuru: Paikallisohjelman säilyttävä paikallisradioissa

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru pitää tärkeänä, että paikallinen ohjelmatarjonta säilyy ja elpyy paikallisradioissa. Tämä on keskeistä myös eduskunnan hyväksymässä sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa.

– Yksi ohjelman keskeisistä tavoitteista on taata radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon säilyminen vähintäänkin nykyisellä, korkealla tasolla. Tätä varten laaditaan toimintasuunnitelma suomalaisen radiotoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään paikallisradiotoimintaan, Kiuru toteaa.

Kiuru puhui aiheesta Helsingissä järjestetyssä Radiogaalassa 13. helmikuuta.

Alan toimijoiden ja viranomaisten laatimaan toimintasuunnitelmaan sisällytetään myös muun muassa yhteisöradiota ja lyhytaikaiselle radiotoiminnalle varattua taajuuskapasiteettia koskevat kysymykset. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan sitä, miten riippumatonta sisältötuotantoa voitaisiin kehittää erilaisilla uusilla yhteistyömalleilla.

– Radiotoimialan edellytyksiä panostaa sisällön kehittämiseen voidaan parantaa ajanmukaistamalla toimilupajärjestelmää. Tähän liittyvät esimerkiksi kysymykset toimilupakausien pituudesta sekä toimilupaehtojen sisällöstä, Kiuru tiivisti.

Parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriö koordinoi yhdessä Viestintäviraston kanssa uusia valtakunnallisia ja alueellisia sekä paikallisia radiotaajuuksia, jotka tulevat hakuun vielä tämän kevään aikana, Kiuru totesi.

Lisätietoja
erityisavustaja Esa Suominen, 043 824 5668

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö