LVM: Kiuru: Mediatukea uusiin digitaalisiin palveluihin

Median innovaatiotukea aletaan myöntää suomalaiselle yleisölle suunnattujen uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

Hallitus päätti keväällä määräaikaisesta innovaatiotuesta, jonka suuruus on 30 miljoonaa euroa jaettuna kolmelle seuraavalle vuodelle. Tuki on väliaikainen siirtymäajan avustus, jonka tavoitteena on, että media-ala voisi entistä vahvempana siirtyä uuteen digiaikakauteen. Tukea tulee hallinnoimaan Innovaatiorahoituskeskus Tekes.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan nykyisessä taloustilanteessa uusien palvelujen kehittäminen media-alalle on raskasta niin pienille kuin suuremmille yrityksille. Mitä pienemmästä toimijasta on kyse, sitä todennäköisempää on, ettei sillä ole riittäviä resursseja ja osaamista panostaa digitalisoitumisen aiheuttamiin haasteisiin.

– Media-alan meneillään oleva valtava murros muuttaa vahvasti alan liiketoimintaympäristöä ja edellyttää alalta vahvaa panostusta toimintansa uudistamiseen. Tätä haluamme tukea, Kiuru sanoo.

– Innovatiivisuus olisi tärkein kriteeri, jonka perusteella tukea myönnetään. Toki innovatiivisuus kriteerinä on hyvin monitulkintainen termi jo itsessään. Mutta tarkoituksena ei ole asettaa tiukkoja raameja, vaan mahdollistaa erilaiset, luovat media-alan palvelut ja ratkaisut, Kiuru toteaa.

Tarkoituksena ei ole rajoittaa tuen käyttöä esimerkiksi vain tietyntyyppiselle medialle tai tiettyyn teknologiseen ratkaisuun. Tuki on teknologianeutraali, mutta kuitenkin siten, että hanke tulee toteuttaa digitaalisessa ympäristössä.

Tukea voidaan myöntää erilaisiin kehittämishankkeisiin kuten uusien tuotteiden, palvelujen, ratkaisujen sekä uusien tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tarkoituksena on edistää erityisesti suomalaisille suunnattavien media-alan palvelujen ja ratkaisujen syntymistä.

Lisätietoja

erityisavustaja Antton Rönnholm, p. 0295 34 2676 neuvotteleva virkamies Elina Thorström, p. 0295 34 2393

Lähde: LVM