Löytyvätkö kotimaiset radiokanavat älykaiuttimista

Edunvalvonta
30.9.2020

Verkkoalustojen portinvartijarooli vaikuttaa radiosisältöjen saatavuuteen. Alustajäteillä on sormensa pelissä siinä mitä audiosisältöä autojen mediakeskuksista, hakupalveluista ja älykaiuttimista löytyy nyt ja tulevaisuudessa. On selvää, että tarvitsemme uutta lainsäädäntöä, jotta kotimaisten radiosisältöjen saatavuus verkkoalustoilla voidaan varmistaa.  

#radioelämää-juttusarja, lokakuu 2020 

Euroopan komissiolla on parhaillaan valmistelussa Digital Services Act (DSA) -lainsäädäntöhanke, jolla on tarkoitus puuttua verkkoalustojen portinvartija-asemasta aiheutuviin ongelmiin. Kunnianhimoiset toimet ovat tarpeen, jotta kilpailuedellytyksiä onnistutaan parantamaan. Erityisesti tulisi huomioida eurooppalaisten mediayritysten kilpailuasema suhteessa globaalisti toimiviin alustajätteihin.  

Nykylainsäädäntö on mahdollistanut sen, että isojen verkkoalustojen ansaintamalli perustuu merkittävissä määrin mediayritysten tuottamien sisältöjen hyödyntämiseen. Google ja Facebook keräävät valtaosan digimainonnan tuloista ilman sisältövastuuta.  

Ongelman ydin on siinä, ettei kilpailu digitaalisilla markkinoilla ole reilua.  

 
Verkkoalustoille velvollisuus jakaa dataa radioyrityksille

Käytännössä uusi lainsäädäntö voisi tarkoittaa verkkoalustojen velvollisuutta jakaa dataa myös radioyrityksille.  

Data on edellytys digitaalisilla mainosmarkkinoilla pärjäämiselle. Se on valuutta, jolla radioyritykset myyvät mainontaa. Toisin sanoen ilman dataa kukaan ei menesty digimainonnan markkinoilla.  

Alustajättien ylivalta datamarkkinoilla on silmiin pistävä niiden hallinnoiman valtavan datamäärän vuoksi. Pahimmillaan portinvartija toimii venttiilinä, jonka vuoksi radioyritys jää kokonaan vaille tarvitsemaansa dataa asiakkaistaan.  

Kysymys datan jakamisesta on ollut esillä kansainvälisessä keskustelussa. Myös Suomessa kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan sääntelyllä on mahdollisuus turvata tiedon laajempi saatavuus tilanteissa, joissa alalle tulon esteet ovat luonnostaan rakenteellisia.

 
Kotimaiset radiokanavat älykaiuttimiin

Uuden lainsäädännön tulee varmistaa radiosisältöjen saatavuus verkkoalustoilla.

Nykyisin radioyrityksillä ei ole keinoja varmistaa, että niiden radiokanavat ja ohjelmat löytyvät autojen mediakeskuksista, älykaiuttimista ja hakupalveluista. Lainsäädäntö ei myöskään estä Googlea, Facebookia tai Amazonia suosimasta omia sisältöjään radioyritysten sisältöjen kustannuksella. Päätösvalta sisältötarjonnasta on tällä hetkellä alustayhtiöillä. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kotimaisten radiosisältöjen tarjonta älykaiuttimissa on hyvin rajallinen.  

Yhdysvalloissa ja Briteissä jo joka kolmannessa kotitaloudessa on älykaiutin ja valtaosa käyttää niitä nimenomaan audiosisältöjen kuuntelemiseen. Sillä, mitä audiosisältöjä älykaiuttimen kautta voi kuunnella, on valtava merkitys.   

Suomessa älykaiuttimet ovat vielä harvojen käytössä. Tilanne muuttunee kuitenkin nopeasti kun älykaiutinmarkkinoita hallitsevat Amazon ja Google tuovat omat suomea ymmärtävät älykaiuttimet markkinoille.  

 
Tule mukaan työryhmään

Radiomedia osallistuu Digital Services Act -lainsäädännön uudistustyöhön yhdessä Medialiiton ja radioalan EU-järjestön, AER:n kanssa. Medialiitto on perustanut työryhmän, jossa valmistellaan media-alan keskeiset lainsäädäntötavoitteet. Radiomedian jäsenyritysten edustajat ovat tervetulleita mukaan työryhmään, joka kokoontuu ensimmäisen kerran maanantaina 5.10.  

Medialiitto antoi syyskuun alussa komissiolle vastauksen digitaalisten palvelujen uudistamista koskevassa julkisessa kuulemisessa, joka on luettavissa kokonaisuudessaan Medialiiton nettisivuilla.

Komissio julkaisee lainsäädäntöehdotuksensa joulukuussa.

 
Lisätietoja ja työryhmään ilmoittautumiset:
Johanna Halkola, johtava asiantuntija, Radiomedia ja Medialiitto, johanna.halkola@radiomedia.fi  

#radioelämää on RadioMedian kauden 2020-2021 juttusarja, jossa julkaisemme kuukausittain radio- ja audioalaa käsitteleviä mielenkiintoisia ajankohtaisartikkeleita.