Lausunto huomattavan markkinavoiman päätös- ja sitoumuspäätösluonnoksista

Edunvalvonta
23.9.2022

RadioMedia on jättänyt 23.9. lausunnon Liikenne- ja viestintävirastolle huomattavan markkinavoiman (HMV) päätös- ja sitoumuspäätösluonnoksista televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla.

Pääviestit ovat:

  1. Digita on markkinoilla ainoa toimija, joka voi tarjota valtakunnallisia radion lähetyspalveluita. Se voi esittää kilpailullista tasoa korkeampaa hinnoittelua, jolloin radiotoimijat voivat joutua rajoittamaan ohjelmatarjontaansa, kanavavalikoiman määrää ja monipuolisuutta tai kanavien väestöpeiton laajuutta.
  2. Digitan esittämät sitoumukset radiolähetyspalveluiden hintojen kohtuullisuuden osalta eivät ole riittäviä, joten sen osalta on tarpeen asettaa lisävelvollisuuksia HMV- päätöksessä. RadioMedia kannattaa HMV-päätösluonnoksessa esitettyä kustannussuuntautunutta hinnoittelua tehokkuus huomioiden radion antennikapasiteetin vuokrauksessa sekä radiolähetyspalveluissa. Jos aiemmin esittämäämme enimmäishintaa ei aseteta, on ehdottoman tärkeää, että Digita velvoitetaan esittämään eritelty ja riittävän yksityiskohtainen hinnasto. Kustannussuuntautuneisuutta voidaan arvioida ainoastaan avoimen, yksityiskohtaisen ja vertailtavissa olevan informaation perusteella.
  3. Traficomin tulee varmistua siitä, että sillä on valvontatehtävää suorittaessaan käytössään riittävästi tietoa niin Digitan kustannuksista kuin vertailutietoa vastaavan tehokkaan toimijan kustannuksista. Tämä on edellytys sen arvioimiseksi, onko Digita täyttänyt sille asetetut vaatimukset eli noudattanut kustannussuuntautunutta hinnoittelua tehokkuus huomioiden. Tämän lisäksi Traficomin tulee pystyä varmistumaan siitä, että sillä on myös käytännössä riittävät keinot tarvittaessa myös tarkistaa, että sen saamat tiedot ovat oikeat, täsmälliset ja riittävät. Esitämme, että edellä mainittu huomioidaan jo HMV-päätöksessä.

Lue koko lausunto täältä (PDF)