Lausunto ennakkoarvioinnista Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä

Edunvalvonta
28.10.2022

RadioMedia on antanut lausunnon Ylen internetissä tarjoamista äänisisällöistä. RadioMedia pyytää hallintoneuvostolta Ylen AOD-palveluiden arvioimista suhteessa viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen. Kaikkien etu on, että julkisen palvelun toimija täydentää sisältötarjontaa moniarvoisemmaksi kuin mihin markkinaehtoisesti on mahdollisuus. RadioMedia toivoo, että ennakkoarvioinnin myötä julkisen palvelun rajanveto selkeytyy ja julkisen palvelun erottuvuus kaupallisista AOD-palveluista kasvaa.