Lakiehdotus: FM pakolliseksi autoradioihin

Edunvalvonta
16.6.2020

Hallitus antoi esityksensä Sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisesta, jonka mukaan FM-radiovastaanottimen tulee olla autoradion pakollinen ominaisuus digitaalisen radiovastaanottimen rinnalla. RadioMedia pitää esitystä oikeana. Tämä varmistaa kotimaisten radiokanavien kuulumisen autoissa myös jatkossa.  

EU:n telepakettidirektiivi edellyttää jäsenvaltiot säätämään maanpäällisistä digiradiovastaanottimista uusissa autoissa. Käytännössä vaatimus koskee DAB-radiovastaanottimia, jotka eivät ole Suomessa käytössä. RadioMedia on esittänyt, että Suomessa tulee säätää lisäksi FM-vastaanottimien pakollisuudesta, koska Suomessa radiota kuunnellaan FM-taajuuksilla. Vain tällä tavoin voidaan turvata suomalaisten mahdollisuus kuunnella kotimaisia radiokanavia.

RadioMedia antoi aiemmin keväällä lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, johon ei vielä sisältynyt vaatimusta autojen FM-vastaanottimista.  

Esitystä valmistellut Liikenne- ja viestintäministeriö sai yhteensä 11 lausuntoa, joissa ehdotettiin FM-radiovastaanottimien säätämistä pakolliseksi ominaisuudeksi digitaalisia maanpäällisiä radiolähetyksiä koskevan velvoitteen rinnalle, koska Suomessa DAB-radiolähetyksiä ei ole, FM-kuuntelu on autoissa suosittua, eikä FM-radion asentamista tulisi jättää autonvalmistajien vapaaehtoisuuden varaan. FM-radiovastaanottimen velvoittavuutta puollettiin myös siitä syystä, että FM-radio on yksi keskeisimmistä väylistä vastaanottaa viranomaisten vaaratiedotteita. RadioMedian lisäksi FM-radion säätämistä pakolliseksi ehdottivat Medialiitto, YLE, Bauer Media, Sanoma, EK, Teosto, Gramex, Digita, Sisäministeriö ja Suomen Journalistiliitto.

Lakiehdotusta muutettiin saadun lausuntopalautteen ja lisäarvioinnin perusteella, todetaan hallituksen esityksessä. RadioMedia kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä vuorovaikutteisesta ja avoimesta lainvalmistelusta.

Eduskunnan valiokunnat käsittelevät esitystä syksyllä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 21.12.2020.

Lisätietoja:
Johanna Halkola, johtava asiantuntija, p. 050 3779836
 

Hallituksen esityksen löydät kokonaisuudessaan tästä linkistä