Kotimaisen radion pitää tulevaisuudessakin kuulua suomalaisten autoissa

Edunvalvonta
15.10.2019

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan Sähköisen viestinnän palvelulain uudistusta, jolla saatetaan kansallisesti voimaan EU-direktiivin (eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstö) vaatimukset, jonka mukaan kaikissa uusissa autoissa tulee olla maanpäällinen digiradiovastaanotin.

Yleisradio, RadioMedia ja Medialiitto ovat yhdessä viestineet FM:n säilyttämisen tärkeydestä kansallisessa lainsäädännössä. Lokakuussa annettiin yhteinen lausuma aiheesta, julkaistiin mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa (lue artikkeli alta) sekä keskusteltiin aiheesta Huomenta Suomessa.

Katso:

HS: Kotimaisen radion pitää tulevaisuudessakin kuulua suomalaisten autoissa

Maailman digitalisoituessa myös radio on suurien muutosten keskellä. Radioala Suomessa katsoo luottavaisena ja innostuneena tulevaisuuteen ja luo jatkuvasti uusia audiosisältöjä kulutettavaksi uusissa laitteissa ja käyttöympäristöissä. Radioperinne elää Suomessa vahvana myös nyt digiaikana ja suomalaiset rakastavat radiotaan. Julkinen ja kaupallinen radio yhdessä ovat jo hyödyntäneet uusia teknologioita luomalla yhteisen radiot.fi-palvelun, jonka kautta kaikkia kotimaisia radiokanavia voi kuunnella missä vain, kaikilla laitteilla.   

Radion kuuntelu autoissa on olennainen osa tätä suomalaista radiokulttuuria ja suomalaisten arkipäivää. Suomalaisista lähes 70 prosenttia kuuntelee radiota autossa viikoittain ja puolet suomalaisista sanoo kuuntelevansa radiota aina autossa ollessaan. Uusimman Teoston ja IFPIn tutkimuksen mukaan autoradio on ylivoimaisesti käytetyin laite suomalaisten musiikinkulutuksessa.

Tämä osa suomalaista kulttuuria on nyt vaarassa muuttua. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan Sähköisen viestinnän palvelulain uudistusta, jolla saatetaan kansallisesti voimaan uuden EU-direktiivin (ns. telepakettidirektiivi) vaatimukset. Direktiivin yksi vaatimus on, että kaikissa uusissa autoissa tulee olla maanpäällinen digiradiovastaanotin. Tämä tarkoittaa DAB+-radiota, joka ei ole Suomessa käytössä eikä Suomen suunnitelmissa ole digitalisoida radiota DAB-teknologialla. Sen sijaan uskomme 5G-teknologien tuovan radiolle uudenaikaisia mahdollisuuksia digitalisoitua. Hallituksen esitys direktiivin kansallisesta soveltamisesta on lähdössä lausunnolle marraskuussa.

Ainakin 2020-luvun loppuun saakka Suomessa ylivoimainen tapa kuunnella radiota on FM-radio. Teknologia on erittäin varma ja toimiva. Kriisitilanteessa FM-radio turvaa vaaratiedotteiden vastaanottamisen, sillä se on usein ainoa väylä saada luotettavaa tietoa. FM-verkko ei tukkeudu esim. ruuhka- ja onnettomuustilanteissa mobiili- ja internetverkkojen tavoin. Suomessa tulisikin säätää siitä, että uusissa autoissa on digiradion ohella varusteena myös FM-radiovastaanotin.  

Jos emme kansallisesti turvaa radion asemaa autoissa Suomessa audion jakelu voi luisua kansainvälisten alustajättien käsiin, jolloin päätösvalta sisällöstä ja sen saatavuudesta ei ole enää kotimaisilla sisällöntuottajilla. Alustajätit ovat arvoltaan moninkertaisia verrattuna esim. Suomen valtion budjettiin – paikallisen suomalaisen radion on mahdotonta kilpailla tässä asetelmassa ja mahdollinen tulevaisuuden skenaario onkin, että radio autoissa nykymuodossaan katoaa.

Säätämällä FM-radio digiradion ohella varusteeksi kaikkiin Suomessa myytäviin uusiin autoihin poliittiset päättäjämme pystyvät vaalimaan tätä suomalaista radiokulttuurin muotoa ja turvaamaan mahdollisuudet kuunnella kotimaisia radiokanavia autossa. Samalla varmistuu mahdollisuus vastaanottaa vaaratiedotteita autossa sekä alan mahdollisuus kehittää tulevaisuuden ratkaisuja kuluttajien tarpeita kuunnellen.

Merja Ylä-Anttila, toimitusjohtaja, Yleisradio
Stefan Möller, toimitusjohtaja, RadioMedia
Jukka Holmberg, toimitusjohtaja, Medialiitto