Kaupalliset radiot ja avustusjärjestöt yhteistyössä ukrainalaisten sodan uhrien hyväksi

Yhteistyön tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon kuuluvuutta mahdollisimman monella kanavalla avustusjärjestöille, jotka auttavat Ukrainan sodan uhreja. Hankkeessa yhdistetään hyvämaineiset ja luotettavat avustusjärjestöt sekä suomalaiset kaupalliset radiot, joista lähes kaikki ovat mukana. Hankkeessa mukana olevat seitsemän järjestöä ovat Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) jäseniä.

Hyväntekeväisyyskampanjat ovat meille kaikille tuttuja, mutta tämä hanke on ehkä tärkeämpi kuin yksikään aikaisempi kampanja Suomen kaupallisen radion historiassa.

Lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radiot ovat lähteneet mukaan hankkeeseen. Tarkoituksena on, että kukin hankkeessa mukana oleva radiokanava tuottaa itse (tai hyödyntää samoja spotteja yhteistyössä muiden kanavien kanssa) 10-sekuntisia spotteja annettujen käsikirjoitusten mukaisesti niin monta kuin hyväksi katsoo ja voi tietenkin itse valita, tekeekö spotit kaikille mukana oleville järjestöille vai vain osalle järjestöistä.

Radiospotin käsikirjoitusmalli: ”Ukrainalaiset sodan uhrit ja etenkin lapset tarvitsevat nopeasti apua. Katso, miten sinä voit auttaa: järjestön-nettiosoite-tähän”

Kanavat päättävät itse spottien spiikkerit. Toiveena on, että spotteihin ei liitetä spiikin lisäksi musiikkia/ääntä tuotantovaiheessa. Spotteja ajetaan kanavilla pro bonona sen mukaisesti, miten kukin kanava katsoo parhaaksi.

Kaikki käsikirjoituksissa mainitut järjestöt ovat antaneet kirjallisen luvan siihen, että niiden nimeä ja kotisivujen osoitetta saadaan käyttää kampanjassa.

Järjestöt:
Pelastakaa Lapset ry
SOS-Lapsikylä
Pelastusarmeija
World Vision
Fida
UN Women
Kirkon ulkomaanapu

Yhteistyöhankkeen käynnisti markkinointitoimisto TBWA\Helsinki, joka on organisoinut hanketta ja käyttänyt verkostojaan, jotta kanavat ja avustusjärjestöt pystyvät yhdistämään voimansa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. TBWA ei luonnollisestikaan laskuta tehdystä työstä mitään eikä edellytä, että TBWA nousisi nimenä hankkeen yhteydessä esiin. Tavoitteena on auttaa apua tarvitsevia puhtaasti pro bono -pohjalta. Mukana hanketta mahdollistamassa on myös RadioMedia ry.

Lisätiedot:

Stefan Möller, RadioMedia, stefan.moller@radiomedia.fi
Mikko Kaivo-Oja, TBWA\Helsinki mikko.kaivo-oja@tbwa.fi