Kaupallinen radio täyttää 35 vuotta haastavissa olosuhteissa

Suomalainen kaupallinen radio saavuttaa nuorekkaan, mutta silti jo elämänkokemusta omaavan 35 vuoden iän tänään huhtikuun 27. päivänä 2020. Vuosikymmenten aikana kaupallinen radio on kasvanut, kypsynyt ja ollut aina ihmisille läsnä niin hyvässä kuin pahassa. Radio on nyt kiinteä osa laajempaa audion suosion nousua ja kaupallisesti ala on kasvanut viimeiset kuusi vuotta. Poikkeustilassa radio on ihmisten ystävä ja arjen rytmittäjä, jota kuunnellaan paljon: RadioMedian tuoreen kyselyn mukaan 62 % suomalaisista on lisännyt medioiden käyttöään poikkeusaikana.   

Ensimmäinen suomalainen kaupallinen radio, Radio Lakeus, aloitti lähetystoimintansa Nivalassa 27.4.1985. Vain muutamaa päivää myöhemmin Helsingissä kaikuivat Radio Cityn ensimmäiset lähetykset. Samana vuonna aloitti yhteensä 18 uutta kaupallista radiokanavaa ja Suomen radioaallot olivat siirtyneet peruuttamattomasti kilpailun aikaan – ensimmäisenä maana Pohjoismaissa.

Vuosien varrella kaupallisen radiotoiminnan kilpailu vauhdittui ja ensimmäisen viisivuotisen toimilupakauden alkaessa vuonna 1989 paikallisradioita oli jo 51. City-kulttuurin syntymisen, formaattiradioiden tulon, moninaisten yhteistyömallien ja kaupallisten radioiden loputtomien luovien ideoiden myötä ala kehittyi vauhdilla vain 1990-luvun alun laman hieman hidastaessa tahtia. 90-luvun aikana kaupallinen radio kasvoi paikallistasolta ensin puolivaltakunnalliseksi ja sitten valtakunnalliseksi, kun Radio Nova aloitti toimintansa vuonna 1997.

Vuonna 2012 radioiden toimilupakausi muuttui kahdeksanvuotiseksi ja nyt vuoden 2020 alussa toimilupakausi on pidennetty 10 vuoteen. 1.1.2020-31.12.2029 toimilupakaudelle myönnettiin yhteensä 70 toimilupaa, joista 18 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput paikallisia tai alueellisia. Uudessa toimiluparatkaisussa on annettu tilaa useille uusille toimijoille ja siinä on painotettu erityisesti jatkuvuutta ja kykyä pitkäjänteiseen toimintaan. Kymmenen vuoden toimilupakausi lupaa myös hyvää pitkäjänteiselle mainosmyynnin kehittämiselle.

”Kaupallisen radion 35-vuotinen historia on ollut täynnä toinen toistaan luovempia ammattilaisia ja toteutuksia, kovalla ja pitkäjänteisellä työllä ansaittua menestystä, hedelmällistä rajoja ylittävää yhteistyötä sekä erilaisten haastavien aikojen kohtaamista sisulla”, kommentoi kaupallisten radioiden kattojärjestö RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller. ”Nyt elämme todennäköisesti koko radion historian haastavinta aikaa, jossa radiolla on oma tärkeä roolinsa ihmisten ystävänä ja arjen rytmittäjänä. Meneillään oleva virusepidemia eristää kansalaisia ja silloin radio voi muun muassa tarjota seuraa yksinäiselle sekä turvallisuutta ja rytmiä arkeen.”

 
Audioala kasvaa ja kaupallinen radio menestyy

Vuosi 2019 oli kaupallisen radion kuudes peräkkäinen ennätysvuosi mainosmyynneissä. Audion yleisen kasvun, digitalisoitumisen ja radioalan kovan työn ja luovuuden siivittämänä kaupallisen radion mainosmyynti kasvoi vuonna 2019 6,1 % edellisvuoteen verrattuna. Ennätyksellisten kuuden viimeisen vuoden aikana radioiden vuosittainen mainosmyynti kasvoi Suomessa yhteensä 32,3 %. Alkuvuoden 2020 myynnin kasvuluvut näyttivät menevän samaan suuntaan ennen koronavirusaikaa.

Radioiden kuuntelu on myös pysynyt korkealla: vuoden 2019 aikana 90,8 % suomalaisista (4,5 miljoonaa suomalaista) kuunteli radiota viikoittain. Kaupallista radiota kuunteli viikottain 73,1 %. Suomalaiset kuuntelivat vuonna 2019 radiota noin 2h 40 min päivässä. (Lähde: Finnpanel Oy, KRT, 2019)

”Vauhdilla etenevän digitalisaation mukanaan tuomat uudet radioiden kuuntelumahdollisuudet, mediatalojen vahvistuneet sisältöpanostukset ja ylipäätään audion suosion kasvu ovat kaikki olleet tärkeitä mainosmyynnin kasvun mahdollistajia viimeisten vuosien aikana”, Stefan Möller jatkaa. ”Uskon, että tämä pitkäjänteinen kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa uudella pitkällä radiotoimilupakaudella, kun pääsemme yli meneillään olevasta ikävästä poikkeustilanteesta.”

 
Tuore kysely: medioiden kulutus säilynyt korkealla poikkeusoloissa

RadioMedia teetätti huhtikuussa kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin muun muassa suomalaisten median käytöstä meneillään olevassa poikkeustilanteessa.

Tutkimusjaksona oli viikko 15 (6.-12.4.) ja vastaajia yhteensä 1069.

Medioiden käyttö on viimeisten poikkeusaikaviikkojen aikana lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä ja demografioissa. Kaikista vastaajista 62 % kertoi medioiden käytön lisääntyneen aikaisempaan nähden. Radion kuuntelua kertoi lisänneensä 17 % kaikista vastaajista ja 59 % sanoi sen säilyneen ennallaan.

Tutkimuksen avoimissa vastauksissa korostui radion rooli arjen rytmittäjänä ja ystävänä – radio tuo ihmisille iloa, informaatiota, viihdettä, tarjoaa seuraa, ihmisläheisyyttä, normaaliutta, pysyvyyttä, se pitää kiinni arjessa ja tarjoaa pakokeinon korona-asioista.

 
35v-juhlatervehdyksessä Ministeri Harakka ja tutut äänet radiosta

RadioMedia julkisti RadioGaalan päivänä 24.4. kaupallisen radion 35v-tervehdysvideon, johon osansa antoivat Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sekä lukuisat tutut äänet eri kaupallisilta radiokanavilta.

 
Lisätietoja:  

Stefan Möller, toimitusjohtaja, RadioMedia, 0400 508 877, stefan.moller@radiomedia.fi

 
Tietoa RadioMediasta:  

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun. Vuosi 2019 oli radiomainonnan kuudes perättäinen ennätysvuosi. Kasvua kertyi 6,1% ja radiomainontaa ostettiin 69,74 miljoonalla eurolla. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,7 miljoonaa suomalaista.