Julian Treasure: ”teknologian kehitys muuttaa radion tulevaisuutta”

Artikkelit
15.4.2020

#radio35-juttusarja, huhtikuu 2020, teksti ja haastattelu: Juhanini Lassila

Radiovuositilaisuus 2020 -tapahtumassa helmikuussa puhunut audioalan guru ja huippusuosittu TED-puhuja Julian Treasure muistutti radioalan ammattilaisia kuuntelun tärkeydestä, teknologian harjalla pysymisestä ja äänibrändäämisen olennaisuudesta. RadioMedia haastatteli myös kuuluisan The Sound Agency -yhtiön perustajana tunnettua Juliania.   

RadioMedia (RM): Olet puhunut paljon kuuntelun tärkeydestä ja siitä, että ihmiset eivät osaa kuunnella. Audio on nyt kovassa nosteessa maailmalla mm. älykaiuttimien tulon myötä. Mitä vaikutuksia näet, että tällä on ihmisten puhe- ja kuuntelutaitoihin?

Julian Treasure (JT): Olen jo pitkään puhunut siitä, että kuuntelemisen taitoa ei opeteta kouluissa samalla tavalla kuin esimerkiksi kirjoittamista tai puhumista ja tällä on mielestäni ollut suuria vaikutuksia yhteiskuntaamme laajasti ajatellen.

Suhtaudun hyvin optimistisesti yleiseen teknologian kehitykseen, tekoälyyn, koneoppimiseen, puheen tunnistukseen jne. ja näen niissä huimia kehitysmahdollisuuksia myös oppimisen näkökulmasta. Koneet ja älykkäät agentit muuttuvat hyvin nopeasti ihmismäisiksi ja tämä avaa meille ihmisille aivan uudenlaisia ikkunoita myös puhumisen ja kuuntelemisen näkökulmasta. Keskeisiä ratkaistavia tulevaisuuden kysymyksiä ovat muun muassa kuka tämän uuden audiotilan omistaa, kuinka paljon kontrollia meillä itsellämme siihen on ja miten tietoturva-asiat ylipäätään hoituvat.
 

RM: Miten luonnehtisit radion ja radiomainonnan tulevaisuutta? Mitkä ovat sen keskeisiä mahdollisuuksia?

JT: Radiolla on luonnollisesti olennainen rooli audion murroksessa ja siinä minkälaiseksi koko audiomaailma meille kehittyy. Uskon, että tulevaisuudessa älykaiuttimet ovat tärkeässä asemassa radion kuuntelussa ja näen, että tämä teknologia uppoaa ihmisiin hyvin nopeasti ja se valtaa alaa koko maailmassa.

Radion ehdottomiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin kuuluu muun muassa, että siihen pääsee käsiksi yhä laajemmalla kirjolla laitteita ja teknologioita. Teknologian kehittyminen tuo mukanaan myös jatkuvasti laajentuvia vuorovaikutteisuuden mahdollisuuksia yleisön kanssa.

Podcastien yleistyminen voi toisaalta tuoda radiolle uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia, mutta siinä on myös riski, että podcastit vievät sisältöä radiolta. Uskon myös subscription-mallit tulevat vahvasti myös radioon tulevaisuudessa – musiikkialallahan tämä on jo vallitseva käytäntö.

Yleisön segmentointi on toki aina ollut tärkeää, mutta uskon, että diginatiivisukupolven kasvaessa siitä tulee vielä entistäkin tärkeämpää. Radiotoimijoiden kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota tähän nuorempaan sukupolveen, joka odottaa täysin eri asioita radiolta kuin iäkkäämmät kanssaeläjänsä. Esimerkiksi BBC Iso-Britanniassa tekee tätä erittäin hyvin.

Mainospuolella uskon, että perinteinen mainonta menettää rooliaan tulevaisuudessa ja erilaiset sponsoroinnin ja kaupallisen yhteistyön mallit valtaavat alaa. Radio on täydellinen välinen FOMO-ihmisille ja brändit, jotka osaavat tämän hyödyntää menestyvät varmasti.
 

RM: Brändien esiintyminen podcasteissa on vielä lapsenkengissään. Miten näet tämän kehittyvän?

JT: Audio ylipäätään tarjoaa brändeille jatkuvasti enemmän ja enemmän monipuolisia mahdollisuuksia ja uskon, että myös podcast-maailmassa on siihen runsaasti keinoja, jopa brändiä mainitsematta. Sponsorointi ja sisältöyhteistyö ovat tulevaisuuden toimintamalleja podcasteissa ja muuallakin. Laadukas sisältö on myös brändeille avain menestykseen. Uskon, että perinteinen mainonta ylipäätään kärsii jatkossa vahvasti fragmentaatiosta ja muut muodot ottavat osansa siitä kaikissa audiomuodoissa.

RM: Audion suosion lisääntyessä äänibrändäyksen merkitys kasvaa jatkuvasti. Miten brändien tulisi kuulua tulevaisuudessa?

JT: Hyvä audiobrändi on aina tiukasti linjassa kaiken brändäämisen kanssa ja uskon, että se on myös yksi hyvän audiobrändin mittareista. Myös kuuntelulla on tässä roolinsa: brändin pitää aidosti ymmärtää kuulijansa odotuksia.

Kulttuuritekijät ovat myös hyvin tärkeitä ja paikallisuus pitäisi aina ottaa huomioon – esimerkiksi Sound Agencyn töissä käytämme usein paikallista musiikkia ja muusikoita, jotta tunne paikallisuudesta pysyy vahvana. Näin olemme tehneet myös monille suomalaisille asiakkaillemme.     

Julian Treasuren TED-puhuita ja muita materiaaleja löytyy täältä