Journalistin ohjeisiin muutoksia virheen oikaisemisesta

Journalistin ohjeiden vaatimus virheiden korjaamisesta tarkentuu ensi vuoden alusta.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys hyväksyi muutoksen syyskokouksessaan. Uusi muotoilu edellyttää, että oikaisun huomioarvo on suhteutettava tehdyn virheen vakavuuteen. Tavoitteena on, että virheellistä tietoa saanut yleisö saa jatkossa oikaistun tiedon tietoonsa tehokkaasti ja viipymättä. 

Puheenjohtaja Risto Uimonen sanoo, että ohjekohdan uusi muotoilu poistaa yhden keskeisen kritiikin aiheen median toimintatapoja kohtaan. ”Isojen virheiden pienet korjaukset ovat syöneet yleisön luottamusta mediaa kohtaan”; Uimonen lisää.

Journalistin ohjeiden kohta 20 kuuluu nyt seuraavasti:
”Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut.”

Vuoden 2014 alusta kohta 20 on seuraavanlainen:
”Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.”

”Uuden ohjekohdan muuttaminen käytännöksi vaatii toimituksilta asennemuutosta. Toimitukset ovat suhtautuneet nihkeästi virheidensä korjaukseen. Nyt niiden pitää oppia ajattelemaan, että virheen oikaiseminen rehdisti ja reilusti onkin osoitus vastuunkannosta. Se myös vahvistaa median yleisösuhdetta”, Nieminen ja Uimonen toteavat.

Törkeästä rikkomuksesta vakava huomautus

JSN:n kannatusyhdistys teki päätöksen myös perussopimuksen muutoksesta. Nykyisin neuvosto voi antaa tiedotusvälineelle vain vapauttavan tai langettavan päätöksen. Jatkossa törkeästä rikkomuksesta tai piittaamattomasta toiminnasta voi saada vakavan huomautuksen. 

”Asteikon koventaminen on välttämätöntä, jotta neuvosto pystyy tekemään selkeän eron tekojen välille. Nykyisten sääntöjen mukaan neuvosto joutuu antamaan tiedotusvälineelle samanlaisen langettavan päätöksen riippumatta siitä, onko väline syyllistynyt vähäiseen tai törkeään Journalistin ohjeiden loukkaukseen”, Uimonen lisää.

Lisäksi perussopimukseen lisättiin suositus uutisoida myös tiedotusvälineen saamista vapauttavista päätöksistä sekä annettiin JSN:n toimistolle sovittelumahdollisuus kantelijan ja tiedotusvälineen välillä. Neuvoston toimisto sai valtuudet toimia sovittelijana, jos kantelija, päätoimittaja ja neuvoston toimisto pitävät sitä perusteltuna.

Uutta Journalistin ohjeiden kohtaa ja perussopimuksen muutoksia valmisteltiin  pitkään kannatusyhdistyksessä ja sen asettamassa työryhmässä. Ryhmään kuuluivat päätoimittaja Arto Henriksson, toimittaja Aapo Parviainen, mediasääntelypäällikkö Kirsi-Marja Okkonen, edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola, päätoimittaja Jouko Jokinen, toimituspäällikkö Ollijuhani Auvinen, johtaja Mikko Hoikka ja toimittaja Kari Pyrhönen. Työryhmää johti Risto Uimonen.

Ryhmä teki yksimielisen esityksen kannatusyhdistyksen hallitukselle. Myös sen esitys kannatusyhdistyksen syyskokoukselle oli yksimielinen, kuten syyskokouksen päätöskin. Perussopimuksen ja Journalistin ohjeiden muutokset vaativat konsensusta kannatusyhdistyksessä.

Journalistin ohjeet löytyvät kokonaisuudessaan JSN:n sivuilta.