Hae valtionavustusta uutismedioiden ja tiedonvälityksen tukemiseen 12.10. mennessä

Edunvalvonta
27.9.2023

Traficom myöntää valtionavustusta toimituksellista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja freelance-palkkioihin. Avustusta voivat saada esimerkiksi valtakunnalliselle, alueelliselle tai paikalliselle yleisölle suunnatut uutisia tuottavat lehdet ja verkkojulkaisut sekä radio- ja tv-kanavat.

Avustuksen myöntämisen yleisten edellytysten tarkoituksena on mm. kohdistaa avustus ammattimaiseen ja jatkuvaan toimintaan, josta tosiasiallisesti aiheutuu kuluja. Valtionavustusta saavan uutismedian tulee esimerkiksi olla vakituisesti ja säännöllisesti ilmestyvä ja sen tulee sisältää uutismedian itse tuottamaa toimituksellista aineistoa.

Avustusta voivat hakea Suomessa tai Ahvenanmaalla toimivat uutismediat.

Valtionavustusta uutismedioiden ja tiedonvälityksen tukemiseen haetaan ensisijaisesti Traficomin laatimalla hakulomakkeella. Hakemukselle tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelussa. Avustuksen hakuaika päättyy 12.10.2023.

Lue lisää ja hae uutismediatukea Traficomin sivuilta.