Hae kaupallisen radion edustajaksi Julkisen sanan neuvostoon

Edunvalvonta
29.10.2020

Kaupallisella radiolla on ollut RadioMedian kautta edustaja Julkisen sanan neuvostossa. Varmistaaksemme kaupallisen radion edustuksen neuvostossa tehtävään haetaan uutta henkilöä seuraavalle kolmivuotiskaudelle 1.1.2021 – 31.12.2023.

JSN käsittelee tiedotusvälineiden toiminnasta tehtyjä kanteluita, tulkitsee hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä, joista 8 edustaa mediaa ja 5 yleisöä. Radiomedia on Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen jäsen, joka rahoittaa JSN:n toimintaa.

Tehtävä vaatii hyvää eettistä harkintakykyä ja kykyä perustella mielipiteitään. Kokemus toimittajatyöstä ja sananvapauden sääntelyn tunteminen ovat eduksi.

Neuvosto kokoontuu Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Korona-aikana kokoukset on järjestetty Teamsin kautta. Kokoukseen osallistumisesta maksetaan pieni kokouspalkkio, joka vuonna 2020 on ollut 50 € / kokous. Ansionmenetyksiä ei korvata. 

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse 15.11.2020 mennessä osoitteeseen johanna.halkola@radiomedia.fi. Lisätietoja verkkosivuilta www.jsn.fi tai Johanna Halkola.
 

Nykyinen JSN:n varajäsen Taina Roth kertoo

”Julkisen sanan neuvoston tehtävä sananvapauden turvaajana on äärimmäisen tärkeä. On ollut ilo osallistua tähän tehtävään kaupallisen radion edustajana ja neuvoston varajäsenenä. Olemme vuorotelleet kokouksissa MTV:n uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiaisen kanssa”, Taina Roth sanoo ja jatkaa, ”Uudelle edustajalle on etua siitä, että hän tuntee Journalistin ohjeet ja toimitustyöskentelyä erityisesti radiossa. Myös hyvää argumentointitaitoa tarvitaan.”

”Suosittelen edustajan tehtävää henkilölle, joka on kiinnostunut ratkomaan journalistisen tavan noudattamiseen liittyviä tapauksia ja joka haluaa tehdä merkityksellistä työtä sanan- ja julkaisemisen vapauden hyväksi.”