FM-radio tulee olla myös uusissa autoissa

Edunvalvonta
3.10.2019

RadioMedia, Medialiitto ja Yleisradio ovat antaneet yhteisen lausuman, jolla koko Suomen radiokenttä muistuttaa autoradion tärkeydestä suomalaisille.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan Sähköisen viestinnän palvelulain uudistusta, jolla saatetaan kansallisesti voimaan EU-direktiivin (eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstö) vaatimukset. Direktiivin mukaan kaikissa uusissa autoissa tulee olla maanpäällinen digiradiovastaanotin. Käytännössä tämä tarkoittaa DAB-radiota, joka ei ole Suomessa edes käytössä. Hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausunnolle marraskuussa.

Suomessa tärkein tapa kuunnella radiota on FM-radio. Suomalaisista lähes 70 prosenttia kuuntelee radiota autossa viikoittain ja peräti puolet suomalaisista sanoo kuuntelevansa radiota autossa aina. RadioMedia haluaa varmistaa, että nämä ihmiset voivat kuunnella radiota uudessa autossa myös tulevaisuudessa.

RadioMedia, Medialiitto ja Yleisradio toteavat yhteisessä lausumassaan, että kotimaisen mediayleisön mahdollisuudet kuunnella kotimaisia radiokanavia sekä vastaanottaa vaaratiedotteita tulee turvata. Kriisitilanteessa FM-radio on usein ainoa väylä saada luotettavaa ja toimivaa tietoa. Tämän vuoksi Suomessa tulee säätää siitä, että uusissa autoissa on varusteena FM-radiovastaanotin.

Lausuman voit lukea tästä:
Yleisradion, RadioMedian ja Medialiiton lausuma autoradiovastaanottimien sääntelystä

 
Lisätietoja:

Johanna Halkola, johtava asiantuntija, RadioMedia
johanna.halkola@radiomedia.fi, 050 377 98 36