Digitalle ehdotetaan rajoitteita hinnoitteluun

Edunvalvonta
29.10.2020

RadioMedia lausui liikenne- ja viestintävirastolle televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta. Päätösluonnoksessa asetetaan valtakunnallisia radion lähetyspalveluja ainoana toimijana Suomessa tarjoavalla Digitalle mm. velvollisuus noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua radion lähetyspalveluihin. RadioMedian mukaan hinnoitteluvelvoitteen asettaminen Digitalle on välttämätöntä Digitan markkina-aseman vuoksi.

RadioMedian lausunnossa hinnoitteluvelvoitteen asettaminen Digitalle on välttämätöntä Digitan markkina-aseman vuoksi. Kustannussuuntautuneen hinnoitteluvelvoitteen asettaminen ei ole kuitenkaan riittävä toimenpide vaan radion lähetyspalveluille tulee asettaa ennakolta määritelty enimmäishinta.

Kustannussuuntautuneen hinnoitteluvelvollisuuden asettaminen ilman ennakolta määritettyä enimmäishintaa tarkoittaisi viraston jälkikäteiseen arviointiin perustuvaa hintojen arviointia, mihin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä sen toimivuudesta. Jälkikäteinen hinnoitteluvalvonta ei myöskään takaa hintojen vakautta eikä ennustettavuutta.

RadioMedian lausunto liikenne- ja viestintävirastolle televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta

 
Lisätiedot:
Johanna Halkola, johtava asiantuntija, 050 377 9836