Ainutlaatuinen Listen Up! -tutkimus audiomainonnasta julkistettu Iso-Britanniassa

System1 ja Radiocentre (UK) ovat julkistaneet kumouksellisen Listen Up! -tutkimuksen audiomainonnan vaikuttavuudesta.

Radiocentre ja luovan tehokkuuden mittaamiseen erikoistunut System1 ovat julkistaneet audiomainonnan vaikuttavuutta ja tunteiden merkitystä audiomainonnassa mitanneen Listen Up! -tutkimuksen. Tutkimus tarjoaa käytännön ohjeita, miten kuulijassa herätetään emootioita sekä parannetaan brändien pitkän ja lyhyen aikavälin tuloksia.

Listen Up! -tutkimuksessa mitattiin kuluttajien reaktioita audiomainoksiin käyttämällä System1:n uutta Test Your Ad Audio -työkalua. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Radiocentren kymmenen vuoden aikana keräämiä tietoja radiomainonnan tehokkuudesta. Analyysi perustuu yhteensä 131 radiomainokseen, joiden vaikuttavuus- ja tunnetiedot on kerätty yli 50 000 radiokuuntelijalta ja ei-kuuntelijalta.

Tutkimuksen tärkeimmät havainnot ovat:

  • Audiomainokset, jotka tekevät kuuntelijoiden olon positiivisemmaksi, muuttavat kuluttajien käyttäytymistä ja saavat aikaan pitkäkestoisia vaikutuksia brändiin. Myönteisempiä tunteita (ja vähemmän kielteisiä) herättäneet audiokampanjat muuttivat huomattavasti enemmän kuluttajien toimintaa, mukaan lukien brändin ostaminen ja tuotekäyttö.
  • Radio vaikuttaa todennäköisesti tunnereaktion kautta yhtä pitkäkestoisesti kuin televisiomainonta. System1:n tietokannassa keskimääräinen pitkän aikavälin tehokkuusmittari on sama radio- ja televisiomainoksille.
  • Hyvin brändätty (sujuva) radiomainonta kasvattaa enemmän luottamusta. Radio on luotettu media; se on erinomainen media brändin luottamuksen rakentamisessa. Hyvin brändätyissä mainoksissa luottamusta rakentava vaikutus kuitenkin kasvaa merkittävästi.
  • Audiomainokset, joissa on enemmän oikean puolen aivojen ominaisuuksia, vaikuttavat todennäköisemmin pidempiaikaisemmin brändiin. Audiomainonta, jossa käytetään henkilöhahmoja, tarinan kerrontaa, paikantunnetta ja tunnelmaa, synnyttävät enemmän positiivisia tunteita ja vähemmän negatiivisia, ja ne kiinnittävät suuremman yleisön huomion (mikä on keskeistä pysyville brändivaikutuksille) ja muodostavat vahvempia muistoja (mikä lisää mainonnan tunnettuutta).

Lataa koko raportti täältä

Lähde: Radiocentre