8 onnistunutta yritysvastuun esimerkkiä Suomesta

Artikkelit
11.5.2019

Kulutuspäätöksiä tehdään yhä enemmän brändin arvomaailman pohjalta. Yritysvastuun osoittaminen ja siitä viestiminen onkin yrityksille yhä tärkeämpää. Kokosimme kahdeksan esimerkkiä onnistuneesta järjestöjen ja yritysten välisestä vastuullisuusyhteistyöstä.

Yritysvastuu on yhä tärkeämpää kuluttajille, ja sen merkityksen ennustetaan vain kasvavan vuosi vuodelta. Myös suomalaisista kuluttajista enemmistö on tutkimusten mukaan valmiita maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista ja palveluista. Ostopäätöksiä tehdään yhä enemmän brändin arvomaailman pohjalta. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen sekä yritysvastuusta tehokkaasti viestiminen ovatkin yrityksille strategisesti tärkeitä linjanvetoja. RadioMedia keräsi kahdeksan erilaista esimerkkiä onnistuneesta suomalaisesta yritysyhteistyöstä.

1. Piltti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)

MLL:n yhteistyö Piltin kanssa pienten puolella on ollut käynnissä jo vuodesta 2001. Luonteva yhteistyö on kummunnut yhteisistä arvoista sekä kohderyhmästä; molempien tavoitteena on auttaa ja tukea vanhempia sekä tarjota hyviä eväitä pienten elämään.

Tämä yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kun yrityksen ydinarvot sekä ydintekeminen ovat todellisesti linjassa järjestön arvojen kanssa. Yhteistyökumppanin valinnassa onkin juuri tärkeää, ettei se tunnu päälle liimatulta, vaan kumppaneiden todelliset tavoitteet kohtaavat.

MLL:n ja Piltin yhdessä näkyminen ja tekeminen on saanut monenlaisia konkreettisia muotoja vuosien saatossa. Esimerkkeinä tästä ovat Piltti-perhekahvilastipendien jako (arvoltaan yhden syksyn aikana 20 000 euroa), erilaiset yhteiset kampanjat, kylämummi- ja -vaaritoiminnan tukeminen sekä vanhemmuuden paineita selvittänyt kyselytutkimus.

65-vuotisjuhlaansa vuonna 2017 viettänyt Piltti on halunnut erityisesti nostaa esiin MLL:n vanhemmuuden hyväksi tekemää työtä.

2. Fazer ja WWF

Fazer on suomalaisena brändinä niin tunnettu ja kattava palveluiltaan, että WWF:n kaltainen yhteistyökumppani on sopiva valinta viestimään vastuullisuudesta toiminnassa. Näin suurelta ja varsin hyvämaineiselta brändiltä osaavat kuluttajat odottaakin konkreettista vastuunkantoa ja selkeitä sitoumuksia. Tunnettu suuri brändi on usein eräänlainen suunnannäyttäjä, ja tällaista roolia siltä odotetaankin.

Fazer haluaa viestiä yhteistyöllään WWF:n kanssa, että se sitoutuu turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja edistämään tuotannossaan ja raaka-ainehankinnoissaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Yhteistyön tavoitteena on pienentää vaikutuksia, joita Fazerin toiminnalla on luonnon monimuotoisuudelle.

WWF on muun muassa ollut mukana vaikuttamassa Fazerin palmuöljysitoumuksen sisältöön ja metsäkatoa hillitseviin linjauksiin. Yhteisenä päämääränä on, että Fazerin tuotteet ja palvelut tukisivat kuluttajia tekemään kestäviä valintoja.

Yhteistyössä on järjestetty tilaisuuksia ja viestitty kestävistä ruokavalinnoista ja ruokahävikistä. Sen lisäksi kalastuksen ja kalahankinnan vastuullisuuden edistämiseksi on tehty yhdessä töitä. Fazer esimerkiksi noudattaa ravintoloidensa kalavalinnoissa WWF:n Kalaoppaan suosituksia.
 

3. Finlayson ja World Vision

Finlayson on ottanut yhteistyössään World Visionin kanssa vahvasti kantaa ihmisoikeuskysymyksiin. Yhteistyössä kerätään nimiä Seis silpomiselle -kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on tyttöjen sukupuolielinten silpomisen kieltäminen lailla. Tällä hetkellä Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa tyttöjen silpomista ei ole kielletty erillislailla. Finlayson kertoo haluavansa olla osaltaan nostamassa tärkeää asiaa keskusteluun ja muuttamassa paitsi maailmaa myös maatamme.

Finlayson kertoo nettisivuillaan yhteistyön tavoitteesta:

”Erillislaki on tärkeä signaali siitä, ettei käytäntöä hyväksytä Suomessa. Tytöille tehtävälle silpomiselle ei ole minkäänlaisia terveydellisiä perusteluja ja silpominen on pahimmillaan hengenvaarallista. Finlaysonin kansalaisaloite vaatii eduskuntaa ryhtymään lainvalmisteluun silpomisen kieltämiseksi.”

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, kun se on kerännyt vähintään 50 000 allekirjoitusta puolen vuoden aikana. World Vision toimii hankkeessa asiantuntijaroolissa. Aloitteen voi allekirjoittaa netissä tai Finlaysonin myymälöissä.

4. Tallink ja WWF

Tallink-konserni on yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Maailman saastuneimmaksi mereksi kutsutulla Itämerellä liikennöivän yhtiön on lähes väistämättä otettava kantaa meren tilaan. Juuri näin Tallink on toiminut tehdessään pitkäjänteistä yhteistyötä WWF:n kanssa Itämeren suojelemiseksi.

Yhteistyön tavoitteena on edistää Suomesta liikennöivien Tallinkin ja Silja Linen laivojen ympäristövastuullisuutta, kertoa laivayhtiön asiakkaille Itämeren suojelun tärkeydestä sekä pitää yllä henkilökunnan ympäristötietoisuutta.

Tallinkin ja Silja Linen laivoilla on tehty jo pitkään työtä päästöjen pienentämiseksi. Myös kierrätykseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Silja Linen laivat sitoutuivat ensimmäisten joukossa WWF:n vetoomukseen olla laskematta jätevesiään Itämereen.

Laivojen ravintoloissa pyritään noudattamaan WWF:n Kalaoppaan linjauksia ja matkustajille on kerrottu vastuullisista kalavalinnoista. Myös Tallink Siljan henkilökuntaa on koulutettu osaksi WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja.

Laivamatkustajille on järjestetty viestinnällisiä kampanjoita ja lapsille Silja Linen laivoilla ympäristökasvatuksellista ohjelmaa, kuten Muumin merikoulu kesällä 2010 ja Itämeri-suunnistus kesällä 2016. Yhdessä on kerätty myös kampanjan avulla varoja itämerennorpan hyväksi. Näkyvyyttä lisää se, että lahjoittajat saavat nimensä näkyviin Tallinkin uudelle Megastar-laivalle.

5. Terveystalo ja Suomen Mielenterveysseura

Terveystalo halusi osoittaa konkreettisesti yritysvastuutaan ja lahjoitti 50 000 euroa Suomen Mielenterveysseuran Löydä oma tarinasi® -vertaistukiryhmille. Näiden ryhmien avulla voidaan ennaltaehkäistä 16–26-vuotiaiden nuorten masennusta ja edistää nuorten mielenterveyttä. Jotta tällainen merkittävä yritysvastuuteko pääsisi päivänvaloon, tehtiin yhteistyöstä valtakunnallinen mediakampanja yhdessä RadioMedian kanssa. Kampanja vietiin niin sanomalehtiin, someen kuin radioon.

Vertaistukitoiminta on yleisesti todettu tutkimuksissa vaikuttavaksi, ja myös Löydä oma tarinasi® -vertaistukiryhmiin osallistuneet nuoret ovat kokeneet niiden muun muassa lieventäneen ahdistuneisuutta ja vahvistaneen itsetuntemusta. Lahjoituksen avulla Suomen Mielenterveysseura voi järjestää noin 12 vertaistukiryhmää eri puolilla Suomea.
 

6. K-ruokakaupat, Pampers ja Unicef

Myös päivittäistavarapuolella on tehty järjestöyhteistyötä pitkäjänteisesti. Pampers, K-ruokakaupat ja Unicef ovat toimineet yhdessä jo kymmenen vuotta rokotekampanjan eteen. Kampanjan slogan on ”Arkisia tuotteita hyvä asian puolesta”.

Kampanja itsessään on kansainvälinen, mutta Suomessa K-ruokakaupat ovat kansallinen lisä yhteistyökumppanuuteen. Jokaisesta kampanja-aikana K-ruokakaupasta ostetusta Pampers-tuotteesta K-ruokakaupat ja Pampers ovat lahjoittaneet yhdessä neljä rokotetta UNICEFin jäykkäkouristuksen vastaiseen ohjelmaan. Esimerkiksi loka-joulukuussa 2017 K-ruokakaupoissa kerättiin varat lähes 800 000 jäykkäkouristusrokotteeseen.

Kymmenessä vuodessa kerätyillä varoilla on laskettu suojatun lähes 3,5 miljoonaa äitiä lapsineen ja pelastetun 24 000 vauvan hengen. Kansainvälinen ohjelma pyrkii kunnianhimoisesti hävittämään vauvojen ja äitien jäykkäkouristuksen maailmasta.
 

7. Mandatum Life ja WWF

Yritysvastuu on rantautunut myös rahastojen maailmaan. Mandatum Life ja WWF neuvovat yhteistuumin sijoittajia tekemään vastuullisempia valintoja. Päämääränä on edistää vastuullista sijoittamista ja hillitä näin ilmastonmuutosta.

Tavoitteena on, että sijoittajat korvaisivat hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

Madatum Life ja WWF haluavat luoda konkreettisia toimintamalleja siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on ohjata tällä tavalla sijoitusvarallisuutta yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
 

8. Musti ja Mirri ja Suomen Eläinsuojeluyhdistys

Eläintarvikeliikeketju Musti ja Mirri on tehnyt pitkään yhteistyötä Suomen Eläinsuojeluyhdistys SEY:n kanssa. Yritys kuvailee yhteistyötä luontevana, koska eläinten hyvinvointi on molempien tavoitteena. Sponsoroinneissa ja hyväntekeväisyyteen liittyvissä yhteistyöasioissa on haluttu keskittyä yrityksen ydintoimintaan eli lemmikkeihin ja eläimiin.

Yhteistyönä on tehty esimerkiksi useita rahalahjoituskampanjoita ja pitkäaikaista eläinten hiekan lahjoittamista SEY:n alaisille eläinyhdistyksille, ja näkyvyyttä on saatu muun muassa kassikampanjalla. Usein kampanjoissa tiettyjen tuotteiden tuotosta on mennyt suoraan lahjoitus SEY:lle.

Esimerkiksi vuonna 2017 Musti ja Mirri tarjosi asiakkailleen teatteriedun Koirien Kalevala -ennakkoesitykseen, ja tuotto ohjattiin kokonaisuudessaan SEY:n eläintensuojelutyöhön. Vuosien mittaan myös myymälöissä on ollut tapahtumia, joista tuotto on mennyt paikallisille SEY:n alaisille yhdistyksille tai suoraan SEY:lle.

Kuluttajat ovat valmiita äänestämään lompakollaan, mutta tietoa ei ole tarpeeksi saatavilla

Kuluttajatutkimuksista on käynyt ilmi, että maksuhalukkuus vastuullisista tuotteista ja palveluista on lisääntynyt ja enemmistö on valmis maksamaan niistä enemmän. Kuitenkin suomalaiset kuluttajat eivät koe löytävänsä tarpeeksi tietoa yritysvastuusta. Kuluttajat toivoisivat, että tietoa voisi saada niin mediasta kuin yrityksiltä itseltään. Lompakolla oltaisiin valmiita äänestämään, mutta tietoa haluttaisiin siitä, miten yritys kantaa vastuutaan.

Lisätietoja:

Juhana Häkkinen

Sales Director juhana.hakkinen@radiomedia.fi 050 340 8960