7 syytä, miksi radiolla menee hyvin

Artikkelit
11.2.2017

RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller kertoo, miksi Suomessa radiomainonta on selvästi muita Pohjoismaita suositumpaa.

Kaupallisten radioiden mainosmyynti kasvoi viime vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Vuoden 2016 mainosmyynti oli 61,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,2 prosenttia kotimaisesta mainonnasta. Osuus on selvästi suurempi kuin Ruotsissa (hieman yli 2%), Norjassa (3,5%) tai Tanskassa (3%).

RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller kertoo seitsemän syytä, miksi näin.

 
1. Radio on aito massamedia

“Tärkein syy menestykselle on, että radion kautta mainostajat tavoittavat viikoittain 94% aikuisväestöstä.  Tavoittavana mediana radio on erittäin tehokas ja myös kustannustehokas. Suomalainen kuuntelee radiota tällä hetkellä keskimäärin 3 tuntia päivässä.”

 
2. Paikallinen ja profiilin mukainen kohdennus

“Vaikka yksittäistä radiolähetystä voivat kuulla kaikki, niin radiossa mainosten kohdennus toimii. Suomalaisille on tällä hetkellä tarjolla yhteensä yli 45 radioasemaa.

Myös päivän sisäisellä kohdennuksella on merkitystä kuulijaprofiiliin. Mainostajat ovat viime aikoina alkaneet käyttää enemmän harkintaa missä mediassa he haluavat olla mukana. Ne eivät halua vain ostaa tuntematonta massaa vaan myös päättää, missä mediaympäristössä heidän mainoksensa esiintyvät.”

 
3. Sinunkaupat teknologian kanssa

“Radioissa on ymmärretty, että meidän pitää tavoittaa kuulijat niillä uusilla teknologioilla, mitä kuulijat käyttävät eli netissä ja älylaitteissa. Radio on muutakin kuin FM-radio. Käyttötapana audio-on-demand kasvaa. Radiot.fi-palvelussa kuluttaja voi kuunnella haluamansa ohjelman milloin haluaa.”

 
4. Sisällöllinen skarppaus

“Radion ammattilaiset ovat tottuneet siihen, että jos et tee tarpeeksi kiinnostavaa sisältöä, niin ihmiset etsivät sitä muista kanavista. Tämä on saanut radion ammattilaiset kehittämään sisältöjään voimakkaasti. Radiokanavat eivät voi nykyään tarjota kaikkea kaikille. Kohderyhmä pitää valita. Tässä radiot ovat onnistuneet mielestäni hyvin.”

 
5. Viesti radiossa huomataan

“Yhteiskunnallinen radiomainos eli tietoisku voi parhaimmillaan saavuttaa 86% huomioarvon kaikkien kaupallisia kanavia kuuntelevien ihmisten keskuudessa, tutkimuksemme kertoo.”

 
6. Toimilupajärjestelmä

 
“Suomalainen toimilupajärjestelmä on toimiva. Toimilupa annetaan riittävän pitkäksi ajanjaksoksi, mikä mahdollistaa sisältöihin panostamisen. Se näkyy heti kuuntelijaluvuissa.”

 
7. Kuuntelijatutkimus

“Suomessa on hyvä valuuttatutkimus – Kansallinen Radiotutkimus (KRT) , jota toteuttaa Finnpanel. Tämä tarkoittaa, että meillä on “yksi totuus”. Kaupalliset toimijat ja Yle voivat puhua yhdellä suulla.”